• Aktualności • Zleć napisanie programu • Gotowe produkty - sklep • Kontakt • Strona główna

Opieka serwisowa i supportW projektach informatycznych również po wdrożeniach i w trakcie korzystania z systemu mogą pojawić się dodatkowe potrzeby, które będą wymagały rozwiązania. Dlatego też ważne jest określenie w jakim stopniu klient oczekuje opieki serwisowej - czy ma to być usługa świadczona od czasu do czasu (aktualizacje co jakiś czas), czy też pracownicy zapewniający pomoc serwisową powinni być dostępni przez cały czas trwania danego projektu.

Opieka serwisowa (inaczej support) może oznaczać:
  • wprowadzanie poprawek do systemu
  • wdrażanie zmian i modernizacji (rozwijanie) systemu
  • pomoc techniczną przez mail, telefon, inne media
  • aktualizację dokumentacji (instrukcji)
Częstym błędem klientów zamawiających systemy informatyczne jest bagatelizowanie kwestii opieki serwisowej. Niektórzy mogą twierdzić, że dobrze stworzony system nie wymaga opieki serwisowej. Niestety jest to błędne założenie, ponieważ również po oddaniu systemu do pracy mogą pojawić się kwestie bądź zmiany, wynikające z sytuacji niezaleźnych, bądź nieprzewidzianych przez klienta w specyfikacji. Pojawia sie wówczas pytanie: "kto ma ponieść koszty zmian" i w jaki sposób mają być wprowadzone.

Ponieważ to specyfikacja jest najistotniejszym elementem wskazującym w jaki sposób ma działać system informatyczny, jego twórca (producent, wykonawca) odpowiada za zgodność produktu ze specyfikacją, która musi zostać zamknięta zanim projekt zacznie być tworzony. Wszelkie zmiany jakie nie zostały uszczegółowione w specyfikacji bądź pojawiły się po zamknięciu specyfikacji, są nowymi zmianami, do których wprowadzenia wykonawca nie jest obowiązany. Jest to oczywiste, ponieważ wykonawca podejmuje się stworzyć produkt wg określonych, wcześniej ustalonych założeń - i wg tych założeń opracowywany jest kosztorys, a później wykonywany system.

Dlatego tak ważne jest odpowiedzialne podejście do ustalenia odpowiednich zasad opieki serwisowej. Aby zapobiec ewentualnym konfliktom w tym zakresie, najlepiej jest ustalić kwestię obsługi tych zdarzeń przed rozpoczęciem projektu i uwzględnić to w kosztorysie. Pomimo, iż niektórych kwestii i tak nie da się przewidzieć, uwzględnienie kwestii opieki serwisowej będzie bardzo pomocnym i istotnym elementem, zapewniającym dobrą współpracę obu stron. Dobrze jest też zapewnić odpowiedni system zgłaszania i śledzenia uwag i postępów prac.

Dlatego też ceniąc sobie dobrą współpracę, w SkyRaster oferujemy możliwość dopasowania poziomu opieki serwisowej przez klienta. Oferujemy też dostęp do nowoczesnych narzędzi do śledzenia uwag i wprowadzanych zmian (tzw. bugtracker) - które sprawdzają się lepiej niż tradycyjna wymiana maili lub rejestrowanie zgłoszeń telefonicznych.

Po podpisaniu stosownej umowy serwisowej, regulujących prawa i obowiązki obu stron, jesteśmy w stanie zapewnić gwarantowaną jakość usług, na ustalonym wspólnie poziomie. Pomimo większego kosztu takiej opcji, staje się ona nieodzowna w przypadku większych projektów, gdzie istotnym elementem jest utrzymanie projektu w stanie jak największej wydaności.
© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.