• Aktualności • Zleć napisanie programu • Gotowe produkty - sklep • Kontakt • Strona główna

Projektowanie oprogramowania pomiarowego i monitorującegoOprogramowanie pomiarowe jest przeznaczone do określania poziomów mierzonych wielkości. Część pomiarowa w oprogramowaniu odpowiada za prawidłowe połączenie i obsługę komunikacji do i z urządzenia pomiarowego. Ważnym aspektem kwestii pomiarowej jest określenie rzędu dokładności jaki spełnia dany system oraz określenie sposobu i metod późniejszej analizy pozyskanych danych, wraz z metodologią przechowywania i archiwizacji pomiarów.

Oprogramowanie monitorujące jest przeznaczone do wykonywania ciągłego pomiaru - z zadanym interwałem czasowym (np. co 1 sekundę, 1 minutę). Często pojęcie monitorowania kojarzy się z lokalizacją położenia (np. poprzez system GPS), która przy obecnej technologii jest wydajną i przydatną funkcjonalnością.

Naszą specjalnością jest projektowanie zarówno oprogramowania pomiarowego jak i monitorującego, obsługującego różne typy urządzeń wejściowych i pomiarowych. Aby zapewnić profesjonalną jakość wykonania, nasze rozwiązania opracowujemy w oparciu o proces weryfikacji i integracji sprzętu, który jest przez nas analizowany pod kątem możliwości współpracy z oprogramowaniem. Dzięki temu, finalne rozwiązania posiadają sprawdzone możliwości z mierzalnymi wynikami, na podstawie których można dokonać opracowania z zamierzoną dokładnością.

Urządzenia jakie możemy zintegrować z oprogramowaniem pomiarowym:

 • odbiorniki GPS - do integracji możemy wykorzystać zarówno popularne odbiorniki dostępne na rynku, jak i wysoko-specjalizowane odbiorniki pomiarowe. Mamy również doświadczenie w integracji układów GPS - w 2010 stworzyliśmy własny odbiornik GPS- Ultra GPS. Typowym wykorzystaniem odbiornika GPS jest lokalizacja - ustalanie położenia, w celu nawigacji bądź pomiaru. Wykorzystując odpowiednie algorytmy przy pomocy odbiornika GPS jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania do pomiaru działek i innych wielkości liniowych przy pomocy metod ciągłych lub uśrednianych,
 • pirometry - integracja urządzeń do pomiaru temperatury z oprogramowaniem jest bardzo przydatna w przypadku ciągłego monitorowania stanu obiektu (jego temperatury). Nasze oprogramowanie może analizować bieżące wartości, wywołując alarm w przypadku przekroczenia konkretnych temperatur. W przypadku bardziej zaawansowanych metod, przy pomocy odpowiedniego sprzętu jesteśmy w stanie uzyskać programowo graficzny obraz temperatury obiektu (równoważny obrazowi z kamery termograficznej),
 • dalmierze elektroniczne - urządzenia do pomiaru odległości są przydatne w przypadku pomiaru wielkości liniowych, gdzie wymagana jest większa dokładność niż np. gwarantuje odbiornik GPS. Nasze oprogramowanie może obsługiwać komunikację z dalmierzem, dzięki czemu jest możliwe pozyskanie odległości i sterowanie dalmierzem w celu wykonania pomiaru,
 • głowice pomiarowe - w niektórych przypadkach montaż urządzeń pomiarowych może być niewystarczający (np. nieruchomych na statywie). W takim przypadku przydatne są zrobotyzowane głowice, którymi można sterować z komputera bądź urządzenia mobilnego. Mając doświadczenie w integracji oprogramowania i sprzętu z głowicami, jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania, pozwalające na wykonywanie pomiarów przestrzennych bądź wykonywanie giga-panoram,
 • wagi elektroniczne - te urządzania pomiarowe są bardzo wydajnym sposobem na przyspieszenie pomiaru w zakresie określania masy mierzonych obiektów. Posiadając również duże doświadczenie w zakresie integracji oprogramowania z wagami (do celów laboratoryjnych) możemy w tym zakresie zaoferować profesjonalne podejście do tematu i udane wdrożenia,
 • konwertery bezprzewodowe - urządzenia pomiarowe często posiadają starszy interfejs szeregowy (RS232), który wymaga odpowiednich portów w komputerze. Do integracji sprzętu jesteśmy w stanie zaoferować wspaniałe rozwiązanie - Ultra Adapter, innowacyjny konwerter sygnałów szeregowych, dzięki któremu oprogramowanie może komunikować się z urządzeniami pomiarowymi (np. wagą elektroniczną) w sposób bezprzewodowy,
 • betonoskopy ultradźwiękowe i młotki Schmidta - do integracji z oprogramowaniem laboratoryjnym; do określania wytrzymałości betonu lub żelbetu przy pomocy metod nieniszczących. Integracja w tym wypadku pozwoli na szybsze pozyskanie wartości bez konieczności ich ręcznego notowania,
 • kamery i aparaty cyfrowe - integracja urządzeń do obrazowania (również kamer internetowych) pozwala na uzyskanie i przetwarzanie obrazu w postaci cyfrowej. Nasze oprogramowanie może być również wyposażone w technologię geokodowania obrazów (oznaczania lokalizacji pozyskanych danych)
 • sondy geotechniczne - nasze oprogramowanie może równiez pozyskiwać informacje dot. gruntu, uzyskiwane z sond elektronicznych (wytrzymałość, gęstość..itd),
 • czujniki nacisku lub odkształceń - integracja z oprogramowaniem może pozwolić na odczytywanie nacisku bądź innych wielkości liniowych. Zamiast tradycyjnych czujników zegarowych, można wykorzystać cyfrowe elektroniczne, pozwalające na znacznie szerszy zakres wykorzystania obrazu,
 • czujniki promieniowania - liczniki Geigera z interfejsem USB bądź szeregowym mogą być przez nas zintegrowane z systemami monitorowania promieniowania jonizującego,
 • mikrofony - w celu monitorowania można wykorzystać mikrofony odpowiednio zintegrowane z oprogramowaniem. Również w tym zakresie oprogramowanie może być dostosowane do potrzeb klienta.

© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.