• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna

Wybrane możliwości Systemu TrackLab AreaControl


Wybrane możliwości Systemu TrackLab AreaControl:

W zakresie zgodności z Instrukcją i wytycznymi ARiMR


 • zastosowanie do wspomagania kontroli rolniczych przy wytycznych ARiMR z roku 2010
 • obsługa metody IT i/lub FOTO (wersja uniwersalna)
 • zasady ustalania powierzchni i upraw stwierdzonych zgodnie z wytycznymi ARiMR, uwzględniając redukcję powierzchni o enklawy (wyłączenia)
 • obliczanie, uzupełnianie i wyświetlanie protokołu na palmtopie lub stacji PC
 • obliczanie tabeli kompensacji
 • uwzględnianie kwestii działek podrzędnych
 • import danych ARiMR (bazy MDB oraz dane XML,TIF,GML)
 • eksport danych ARiMR (bazy MDB oraz dane przetworzone, CSV pozycje zdjęć działek, listy punktów, powierzchni, GML pojedyncze i zbiorcze...itd)
 • Funkcje weryfikacji zgodności z wytycznymi ARiMR
 • Uzupełnienie protokołu i raportów wymaganych przez ARiMR w postaci elektronicznej i ich wydruk bez konieczności posiadania aplikacji typu Office

W zakresie zarządzania


 • możliwość importu zleceń/deklaracji z aplikacji Algeo
 • możliwość importu zleceń/deklaracji z plików tekstowych
 • system umożliwiający kompleksowe zarządzanie procesem kontroli i wykonanie pomiaru GPS z późniejszym przetworzeniem danych do formatów ARiMR
 • moduł zarządzania inpekcjami, wraz z listą producentów i gospodarstw, listą zleceń i listą inspektorów
 • moduł zarządzania urządzeniami pomiarowymi (terminalami), z możliwością przypisania konkretnym osobom urządzeń
 • moduł zarządzania terminalami posiadający możliwość zmiany profili pomiarowych aplikacji bez konieczności ingerencji programistycznej - dzięki temu
 • urządzenie może być skonfigurowane jako pomiarowe, np. do metody IT lub FOTO, lub też jako urządzenie "kierownicze", pozwalające na zaawansowane prace z topologią (przesuwanie, ręczne tworzenie punktów i linii), wyłączenia widoczności niektórych ikonek i funkcjonalności
 • możliwość automatycznego ustawienia parametów GPS dla każdego zbioru terminali pomiarowych, bez konieczności ustawiania ich osobno dla każdego urządzenia
 • możliwość automatycznej synchronizacji terminali PDA z komputerem PC i sprawdzenia jaki palmtop, jakiego inspektora jest aktualnie podłączony oraz !
 • automatyczne przesłanie mu odpowiednich profili pomiarowych i ustawienie domyślnego profilu pomiarowego
 • automatyczne tworzenie paczek startowych dla urządzenia PDA z wygodnym wyborem zleceń i producentów

W zakresie pomiarów GPS i wizualizacji danych


 • moduł zarządzania podkładami wektorowymi i rastrowymi, pozwalający w wygodny sposób załadować wszystkie niezbędne podkłady i sprawnie z nimi pracować
 • import wektorów działek XML i ShapeFile
 • automatyczna konwersja XML i ShapeFile na format map aplikacji FKX
 • import rastrów z formatów JPG+TFW
 • automatyczna konwersja rastrów na format map aplikacji FKR
 • urządzenie PDA wyposażone w wyświetlanie mapy i podkładów, automatycznie w tle pomiaru
 • pomiar możliwy metodą punktową (uśrednianą) lub metodą ciągłą (z możliwością wstrzymywania pomiaru)
 • wygodne i intuicyjne wskaźniki umożliwiające wykonanie prawidłowego pomiaru GPS (wskaźniki dokładności mXY, DOP, ilości próbek...itd), wizualizacja dokładności pomiaru na mapie
 • możliwość zmiany metody pomiaru w trakcie pomiaru (przydatne w przypadku pomiaru działek mających nieregularne fragmenty)
 • jednorazowy pomiar granic działek, bez konieczności pomiaru punktów wspólnych, aplikacja automatycznie rozpoznaje powierzchnie na podstawie pomierzonych załamań (funkcja dowiązywania pomiaru do istniejących punktów, dostępna dla obu metod pomiaru)
 • szybkie opisywanie działek atrybutami, uprawą, kodami DR
 • możliwość szybkiego przypisania centroidów zdjęć do działek rolnych
 • zaawansowany moduł edycyjny, umożliwiający pracę na punktach, liniach, krawędziach, poligonach, działkach oraz zdjęciach (zaznaczanie punktowe, prostokątem, z możliwością selektywnego wyboru obiektów)
 • obsługa wbudowanych w PDA aparatów cyfrowych oraz aparatów zewnętrznych
 • wygląd tabliczki FOTO (zgodna z wytycznymi ARiMR), wyświetlany na ekranie PDA, pozwalający inspektorowi na szybkie wypisanie tabliczki w terenie
 • automatyczne pobieranie (archiwizowanie) paczek z pomiarem pobranych z urządzenia PDA, pobrane pomiary są dostępne do podglądu po ich pobraniu
 • możliwość automatycznej synchronizacji zdjęć zewnętrznych (z plików JPG) z wykonanymi pomiarami
 • pomiar ekranowy (linijka) w celu szybkiego ustalenia długości

W zakresie wektoryzacji


 • możliwość sprawnej wektoryzacji z podkładów rastrowych
 • możliwość sprawnej wektoryzacji z podkładów wektorowych
 • możliwość opisywania zwektoryzwanych danych w sposób automatyczny - uzupełnianie z baz danych ARiMR oraz ręczny
 • poprzez funkcje automatycznego rozpoznawania powierzchni, wektoryzacja staje się wygodna i szybka, a co ważniejsze w większości przypadków zgodna topologicznie już podczas wektoryzacji
 • Funkcje sprawdzania i weryfikacji topologii do wskazywania błędów wektoryzacji oraz ich automatycznej naprawy
 • Możliwość importu danych wektoryzacji z aplikacji zewn. typu Vertical

W zakresie obsługi, instalacji i serwisu


 • błyskawiczna rejestracja nowych licencji terminali przez internet
 • profesjonalna, estetyczna i intuicyjna szata graficzna i wygląd systemu
 • obsługa Windows Mobile 5 i 6 (procesory ARM), a także starszych wersji palmtopów(z systemem Windows CE 2003) bez wbudowanych aparatów fotograficznych
 • obsługa sieciowa i serwerowa, umożliwiająca współpracę wielu stanowisk edycyjnych i wektoryzujących naraz
 • nowoczesna i profesjonalna obsługa serwisowa poprzez Portal Serwisowy WWW
 • dostęp do Portalu Serwisowego, umożliwiający szybką aktualizację Oprogramowania do najnowszych wersji, automatyczne powiadomienia o nowych wersjach wysyłane na wskazany adres mailowy oraz pełna specyfikacja formatów wejściowych oraz wyjściowych, umożliwiająca dostosowanie posiadanego do tej pory Oprogramowania do systemu TrackLabAC
 • możliwość zgłaszania uwag i sugestii, oraz śledzenia postępu ich wprowadzania

Powrót© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.