• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Portfolio - publikacje i prace naukowePhotogrammetric Reconstruction Systems for VR
2005
praca dyplomowa (magisterska) dotycząca systemów rekonstrukcji geometrii przy pomocy metod fotogrametrycznych, Uniwersytet Zielonogórski, promotor dr.inż Sławomir Nikiel
Opracowanie napisane w języku angielskim, będące zwieńczeniem 3-letniej pracy w zakresie projektowania, rozwoju i wykorzystania systemów rekonstrukcji fotogrametrycznych na przykładzie autorskiego narzędzia CAD - aplikacji BluePrint Modeler.
Praca została podzielona na szereg rozdziałów. Czytelnik otrzyma zarówno porcję informacji o kwestiach teoretycznych, jak i praktyczne informacje, pozwalające przybliżyć mu istotę rekonstrukcji obiektów 3D, bazujących na zdjęciach bądź planach architektonicznych (blueprints). W Pracy przedstawiono testy popularnych na rynku aparatów i poziomu zniekształceń ich obiektywów. Praca opisuje metody ekstrakcji i prostowania tekstur obiektów 3D, otrzymywanych wprost ze zdjęć. Na bazie badań powstał również moduł oprogramowania, pozwalający na efektywną redukcję dystorsji. Praca obejmuje także geodezyjną analizę dokładnościową. wybranych metod. Pod koniec Pracy czytelnik ujrzy praktyczne zastosowanie BluePrint Modelera, wraz ze schematem działania aplikacji. Dla zainteresowanych - praca jest szerzej opisana na tej stronie.

Fotogrametria w komputerowym modelowaniu...
2004
...obiektów architektonicznych - V Konferencja Naukowa
SYSTEMY POMIAROWE W BADANIACH NAUKOWYCH I W PRZEMYSLE SP'04, Łagów 2004
Wraz z dr. inż. Sławomirem Niklem, w 2004 została zaprezentowana na V Konferencji Naukowej w Łagowie, praca dotycząca zastosowania fotogrametrii w komputerowym modelowaniu obiektów architektonicznych.

Artykuł został napisany w oparciu o badania przeprowadzone przez M.Kupaja, dotyczące rozwoju systemu do rekonstrukcji obiektów architektonicznych.

Artykuł opisuje problem zniekształceń perspektywicznych oraz metody ich korekty. Zawiera również opis prostych metod kalibracji kamery, łącznie z przykładem w postaci obiektu powstałego w oparciu o opisane w artykule procedury.

Z artykułem można się zapoznać, dzięki tej stronie.


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.