• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Portfolio - Rok 2008Zrealizowane w 2008 projekty w SkyRaster:

TaxManager
XII.2008
miniaplikacja do obliczania zaliczki (PIT) podatku dochodowego
księgowość, prowadzenie firmy
Program przydający się szczególnie w małych firmach i freelancerom, do wyznaczenia odpowiedniej wielkości zaliczki podatku dochodowego PIT na rok 2009 (może być także użyty w następnych latach).

Program pozwala na szybkie wyliczenie podatku, zarówno z uwzględnieniem kosztów bieżących, jak i tworzenie zestawienia rocznego, bez konieczności posiadania arkuszy kalkulacyjnych.

Był to jedyny program z naszej bogatej oferty, którego zakup był możliwy w formie e-zapłaty poprzez wysłanie sms-a (10zł+VAT).

Począwszy od początku roku 2011, udzielamy bezpłatnej licencji każdej osobie, prowadzącej małą bądź mikro działalność gospodarczą (a także freelancerom), która zgłosi nam mailowo zapotrzebowanie na program.

Labor Tech 3
XI.2008
program do opracowania badań kruszyw na podstawie analizy sitowej
badania laboratoryjne, geotechnika
Powstały pod koniec 2008r. w ścisłej współpracy z Laboratorium Drogowym GDDKiA w Krakowie, program ma za zadanie w sprawny sposób, umożliwiać opracowywanie badań kruszyw z uwzględnieniem analizy sitowej. Aplikacja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi dla kruszyw normami.

Program przeznaczony jest do klasyfikacji i wykonywania orzeczeń o jakości kruszywa na podstawie badań laboratoryjnych. Aplikacja pozwala na wygodne definiowanie wymagań normowych, wprowadzanie wyników badań wg zestawionych wymagań. Możliwość zmiany zestawu sit, krzywych granicznych oraz możliwość wpływania na stylistykę arkusza czyni ten program bardziej elastycznym, a przez to najnowocześniejszym programem do tego celu na rynku.
Potwierdzeniem wysokiej jakości programu jest jego popularność wśród naszych Klientów. Zalety i trafne rozwiązania programu zostały wykorzystane do budowy następnego programu Labor Tech 2 PRO, który również okazał się sukcesem.

Labor Bet
XI.2008
Program do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie
laboratoria drogowe, badania nieniszczące
W listopadzie 2008r. ukończyliśmy prace nad kolejnym program z serii aplikacji dla laboratoriów drogowych. Program przeznaczony jest do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie wg normy unijnej PN-EN 206.1 "Beton".

Naszym zadaniem było dostarczenie programu intuicyjnego, jednocześnie pozwalającego na szeroki zakres pracy, począwszy od wykonywania pojedynczych protokołów a kończąc na orzeczeniach statystycznych.

Zadanie to zostało wykonane, a stworzony program zapewnia praktyczne wykorzystanie jako baza pomiarów wytrzymałości w nadzorowanych inwestycjach.

Aplikacja umożliwia wygodne zestawianie wyników badań wytrzymałościowych i wykonywanie obliczeń statystycznych na dowolnie wybranych zestawach badań. Dzięki nowoczesnej stylistyce i ergonomicznym interfejsie, program jest jednym z popularniejszych rozwiązań zamawianych przez naszych Klientów.

Terrain Inspector II
VII.2008
mobilny system wspomagania i nadzoru kontroli terenowych (rolniczych)
System umożliwiający pomiar oraz przetwarzanie informacji dotyczących działek rolnych. System składał się z części mobilnej (na PocketPC) oraz części PC (synchronizacja i przetwarzanie danych).
Podobnie jak pierwszy Terrain Inspector, aplikacja była tworzona w kooperacji z krakowską firmą Dephos sp. z o.o. (sprzedaż) oraz chorzowską firmą Eurosystem sp. z o.o. (projekt i kwestie merytoryczne).
Wersja przeznaczona do kontroli terenowych wg instrukcji ARiMR z roku 2008.
Dodane funkcjonalności programu:
 • podział na moduły IT (inspekcje terenowe) + FOTO (inspekcje foto)
 • podział na warstwy (główna, podrzędne, DKR)
 • usprawnione opisywanie DKR
 • wygodne wpisywanie listy inspektorów
 • usprawnione wyświetlanie map ewidencyjnych (podkładu XML)
 • nowa wersja protokołu (2008 rok) oraz obliczeń kompensacji (2008 rok)
 • współpraca z oprogramowaniem Vertical oraz Algeo
 • usprawniony Synchronizer danych PC

Młotek Schmidta N \EU
IV.2008
obliczenia wytrzymałości betonu dla pomiarów młotkiem Schmidta N
badania laboratoryjne nieniszczące
9 lat po premierze pierwszej wersji dla Windows, w 2008roku zakończone zostały prace modernizacyjne, mające dostosować program do obowiązujących obecnie norm unijnych.

Nowa wersja programu (3.X) pozwala na obliczenia zarówno wg starszej normy PN, jak i nowszej PN-EN (ISO), z uwzględnieniem wytycznych instrukcji ITB. W nowej wersji dodano również moduł archiwizacji i szybkiego przywoływania pomiarów oraz dodano możliwość powiązywania współrzędnych GPS badanych elementów.

Aplikacja przyspiesza procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu z jego klasyfikacją (określeniem klasy betonu) oraz oceną jakości betonu na podstawie wskaźnika zmienności i wsp. jednorodności.
Wyniki z przebiegiem obliczeń prezentowane są w postaci orzeczenia wraz z prezentacją parametru hipotetycznego na czytelnym wydruku.

DPMS (Project Management System)
2007-2008
System zarządzania czasem i projektami geodezyjnymi/fotogrametrycznymi
obsługa rejestracji czasu pracy, raportowania i urlopów
System umożliwiający prowadzenie elektronicznej książki obecności pracowników oraz nadzoru czasu pracy wykonany dla krakowskiej firmy fotogrametrycznej Dephos sp. z o.o.
Wykonany w PHP intranetowy serwis wykorzystywał mechanizm MySQL.
Wybrane możliwości serwisu:
 • logowanie pracowników na login/hasło
 • przydzielanie projektów pracownikom
 • rejestracja czasu pracy wraz z opcjonalną możliwością opisania dnia pracy (rozpoczęcie - zakończenie pracy)
 • automatyczne sumowanie czasu pracy
 • zaznaczanie delegacji, urlopów, urlopów okolicznościowych, chorobowych oraz nieobecności
 • generowanie zestawień czasu pracy wg listy pracowników
 • portal wiadomości związanych z projektem z wewnętrznym systemem doręczania wiadomości
 • prowadzenie listy pracowników
 • prowadzenie listy projektów
 • ustalanie struktury projektu


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.