• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Portfolio - Rok 2007Zrealizowane w 2007 projekty w SkyRaster:

FotoKoder
XII.2007
geokodowanie zdjęć i nawigacja na rastrach dla PocketPC
GPS
Aplikacja na PocketPC, pozwalająca na geokodowanie zdjęć przy pomocy oprogramowania. Pozycja GPS jest osadzana w pliku JPEG w odpowiednim nagłówku, dzięki czemu inne aplikacje mogą odczytać powiązaną ze zdjęciem informację geograficzną.

Wbudowane mechanizmy pozwalają na wysyłanie pozycji odbiornika GPS poprzez sieć GSM, zarówno do serwisu WWW (usługa lokalizacyjna) jak i przez SMS.
W późniejszych latach wprowadzono możliwość prostych pomiarów powierzchni do celów amatorskich oraz nawigacji na skalibrowanych mapach rastrowych.
W aplikacji położono jednak nacisk na system geokodowania zdjęć, oferując równocześnie możliwość automatycznego wygenerowania galerii w postaci strony HTML.
Rozwój i sprzedaż aplikacji została zakończona pod koniec 2010 roku. Obecnie egzemplarze programu są dostępne jedynie na specjalne zamówienie. Użytkownicy chcący przekonać się o cechach programu mogą nadal ściągnąć wersję demonstracyjną z tej strony i cieszyć się podstawowymi funkcjonalnościami programu.


Wcześniejsze projekty z 2007, zrealizowane przez mgr inż. Marka Kupaja:

Terrain Inspector
2007
mobilny system wspomagania i nadzoru kontroli terenowych (rolniczych) dla Windows Mobile
pomiary GPS, inwentaryzacja fotograficzna, nawigacja, GIS, geodezja, palmtopy
System geoinformatyczny stworzony w 2007 roku podczas pracy etatowej w krakowskiej firmie Dephos sp. z o.o., z udziałem chorzowskiej spółki geodezyjnej Eurosystem sp. z o.o., jako konsultanta i dostawcy projektu merytorycznego.
Bazując na doświadczeniu uzyskanym przy rozwoju aplikacji na palmtopy, w szczególności aplikacji GPSTracker, M.Kupaj stworzył od podstaw niezależną aplikację, będącą pionierskim rozwiązaniem jeśli chodzi o gisowe mobilne aplikacje przeznaczone do realizacji ściśle wyznaczonego celu: wspomagania pracy wykonawców kontroli działek rolnych dla ARiMR. Zaprojektowany intuicyjny interfejs był jedną z zalet programu. Stworzenie aplikacji poprzedziły też badania wykonane przez Autora, sprawdzające przydatność palmtopów z wbudowanymi i zewnętrznymi antenami GPS do realizacji przedmiotowych kontroli. Na bazie uzyskanych doświadczeń uzyskano sprawnie działającą aplikację, pozwalająca na szeroki zakres pracy.
Powstanie Terrain Inspectora pokazało firmom geodezyjnym, iż krajowe rozwiązania oparte o innowacyjne technologie potrafią dorównywać będącym na rynku profesjonalnym aplikacjom inżynierskim. Program przyczynił się tym samym do rozwoju rynku oprogramowania geodezyjnego GPS do pomiarów powierzchni - w następstwie sukcesu programu, w późniejszych latach również inne firmy podjęły się wyzwania tworzenia oprogramowania mobilnego do w/w celu.

TextLine Processor
2007
podręczne narzędzie do przetwarzania i ekstrakcji danych tekstowych
geodezja, fotogrametria
Narzędzie napisane w ramach etatu w Dephos sp. z o.o., służące geodetom i fotogrametrom m.in. do szybkiej i sprawnej ekstrakcji danych oraz konwersji współrzędnych pomiędzy układami.
Stworzony autorski program był odpowiedzią na potrzeby geodetów w zakresie przetwarzania i ekstrakcji różnych danych z formatów tekstowych. W wielu przypadkach zachodziły konieczności masowego przeliczania danych, z różnych formatów i nierzadko wymuszało to pisanie odrębnych mikroprogramów do każdego celu.
M.Kupaj zaproponował elastyczny sposób rozwiązania tego problemu, oparty o możliwości przepływów danych, które w praktyce zastosował podczas pisania BluePrint Modelera w latach 2003-2005. Dzięki swobodnej możliwości konfiguracji, stworzenie mechanizmu konwersji zgodnie z potrzebami użytkowników zajmowało tylko parę minut. Intuicyjny mechanizm aplikacji pozwalał użytkownikowi skoncentrować się na pracy, zamiast na poznawaniu kolejnego mikronarzędzia. Oprócz możliwości konwersji danych z pojedynczych plików, aplikacja umożliwiała także sprawdzenia danego mechanizmu konwersji "w locie" - co przydawało się doskonale do podręcznych konwersji współrzędnych pomiędzy układami.

Raster Processor
2007
narzędzie do konwersji i kalibracji rastrów oraz transformacji pomiędzy układami wsp.
geodezja, fotogrametria
Narzędzie napisane w ramach etatu w Dephos sp. z o.o., służące geodetom i fotogrametrom jako uniwersalna platforma do efektywnej korekcji obrazów rastrowych. Stworzony w 2007 autorski program był odpowiedzią na potrzeby geodetów w zakresie przetwarzania rastrów (zdjęć naziemnych, map lotniczych).
M.Kupaj zaproponował elastyczny sposób rozwiązania tego problemu, oparty o możliwości przepływów danych, które w praktyce zastosował podczas pisania BluePrint Modelera w latach 2003-2005. Dzięki swobodnej możliwości konfiguracji, stworzenie mechanizmu konwersji zgodnie z potrzebami użytkowników zajmowało tylko parę minut. Intuicyjny mechanizm aplikacji pozwalał użytkownikowi skoncentrować się na pracy, zamiast na poznawaniu kolejnego mikronarzędzia. Aplikacja posiadała m.in. moduły konwersji pomiędzy formatami, moduły konwersji współrzędnych obrazu pomiędzy układami, moduł usuwania dystorsji, moduł analizy i usuwania winietowania. Sukces rozwiązania i zastosowania mechanizmu przepływów skłonił Autora do zaprojektowania podobnego narzędzia - do przetwarzania danych tekstowych (TextLineProcessor), który również został przychylnie przyjęty w firmie.

GPS Navigator
2006-2007
kompleksowe narzędzie do wspomagania nalotów fotogrametrycznych przy pomocy zdalnie sterowanego helikoptera wyposażonego w odbiornik GPS i zdalnie sterowany aparat
Napisany w ciągu kilku miesięcy, w ramach pracy etatowej w firmie fotogrametrycznej Dephos sp. z o.o., autorski program pozwalał na kompleksowe zarządzanie nalotem eksperymentalnego zestawu do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych. Aplikacja dysponowała szeregiem funkcjonalności, przydatnych zarówno w procesie przygotowania nalotu (plan lotu, określenie ramek i pokrycia terenu), przygotowania map (kalibracja, podgranie map i zdjęć), połączenia ze śmigłowcem (GPS przez radiomodem oraz podłączona kamera i widok poprzez okno podglądu), asystowaniem w nawigacji (dynamiczny podgląd 2D/3D wraz z punktami kontrolnymi) i eksportu danych do innych formatów.
Aplikacja pozwalała również użytkownikowi na załadowanie wysokościowej mapy terenu (łącznie z możliwością zdefiniowania wielkości przeszkód - np. budynków), aby móc sprawnie i intuicyjnie na płaskiej bądź przestrzennej mapie śledzić pozycję śmigłowca. Aplikacja udostępniała również panel wskaźników kontrolnych, takich jak bieżąca prędkość lub wysokość.

Traveller
2007
uproszczona aplikacja nawigacyjna do pociągu
gps, nawigacja, rozkład jazdy pociągów
Napisany w ramach nauki programowania urządzeń mobilnych, program na PDA (palmtopa - PocketPC), umożliwiał sprawdzenie pozycji na trasie pociągu (w którym znajduje się użytkownik) przy pomocy odbiornika GPS i prognozowanie czasu dojazdu do poszczególnych stacji.

Trasa mogła być w prosty sposób importowana ze skopiowanego rozkładu jazdy PKP, a punkty załamań trasy mogły być również dowolnie wstawione przez użytkownika.

Trasa mogła być wyświetlana zarówno w formie graficznej (mapka z punktami POI) jak i w formie tekstowej (porównanie planowanego rozkładu z rzeczywistym (i prognozowanym czasem dojazdu). Dodatkowo istniała możliwość wyświetlania zdjęć użytkownika (dotyczących bieżących stacji kolejowych), gdy użytkownik osiągął wybrane etapy podróży.


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.