• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Portfolio - Rok 2005Zrealizowane w 2005 roku projekty ukończone przez M.Kupaja:

BluePrint Modeler
2003-2005
system do rekonstrukcji fotogrametrycznych i modelowania obiektów 3D
fotogrametria, geodezja, wirtualna rzeczywistość (VR)
Zakończona w 2005 aplikacja do kompleksowego wykonywania rekonstrukcji fotogrametrycznych. Aplikacja powstała w wyniku badań i zainteresowań M.Kupaja w zakresie geodezji, fotogrametrii oraz rekonstrukcji obiektów 3D.

Program posiadał rozwiązania dedykowane rekonstrukcjom przeprowadzanym z rzutów ortogonalnych, czyli popularnych schematów architektonicznych. Aplikacja pozwalała na podstawie zdjęcia bądź skanu schematu utworzyć zrektyfikowane obrazy (poddane m.in. korekcji zniekształceń dystorsji oraz perspektywicznych), umożliwiające tym samym dokładny fotogrametryczny pomiar i stworzenie przestrzennego modelu obiektu.
System został wyposażony w moduł CAD (edycyjny) oraz fotogrametryczny, pozwalający na sprawne dokonanie prac w zakresie korekcji zdjęć lub planów, służących do rekonstrukcji.
Zaimplementowane w aplikacji mechanizmy pozwalały na rekonstrukcję siatki modelu, a zapewniając możliwości pokrycia obiektu wyciągniętą ze zdjęcia teksturą, użytkownik otrzymał potężne narzędzie do rekonstrukcji obiektów nisko-poligonowych 3D. BluePrint Modeler był projektowany jako niezależny i spójny system, niewymagający innych programów CAD do działania. Aplikacja posiadała również możliwość eksportu gotowego obiektu do formatu VRML.

Photogrammetric Reconstruction Systems for VR
2005
praca dyplomowa (magisterska) dotycząca systemów rekonstrukcji geometrii przy pomocy metod fotogrametrycznych, Uniwersytet Zielonogórski, promotor dr.inż Sławomir Nikiel
Opracowanie napisane w języku angielskim, będące zwieńczeniem 3-letniej pracy w zakresie projektowania, rozwoju i wykorzystania systemów rekonstrukcji fotogrametrycznych na przykładzie autorskiego narzędzia CAD - aplikacji BluePrint Modeler.
Praca została podzielona na szereg rozdziałów. Czytelnik otrzyma zarówno porcję informacji o kwestiach teoretycznych, jak i praktyczne informacje, pozwalające przybliżyć mu istotę rekonstrukcji obiektów 3D, bazujących na zdjęciach bądź planach architektonicznych (blueprints). W Pracy przedstawiono testy popularnych na rynku aparatów i poziomu zniekształceń ich obiektywów. Praca opisuje metody ekstrakcji i prostowania tekstur obiektów 3D, otrzymywanych wprost ze zdjęć. Na bazie badań powstał również moduł oprogramowania, pozwalający na efektywną redukcję dystorsji. Praca obejmuje także geodezyjną analizę dokładnościową. wybranych metod. Pod koniec Pracy czytelnik ujrzy praktyczne zastosowanie BluePrint Modelera, wraz ze schematem działania aplikacji. Dla zainteresowanych - praca jest szerzej opisana na tej stronie.

Moduł Korekcji Dystorsji Soczewki
2005
program do kalibracji i korekcji dystorsji sferycznej
dystorsja, korekcja jakości obrazu, fotogrametria
Program przeznaczony do korekcji dystorsji (aberracji sferycznej występującej w aparatach fotograficznych). Bazujący na procedurach BluePrint Modelera i "ubrany" w wersję zewnętrzną, nie wymagającą BPM.
Więcej informacji można znaleźć na podstronie dotyczącej zniekształceń sferycznych.
Możliwości systemu:
  • automatyczna kalibracja dystorsji sferycznej z zapisem odpowiedniego profilu,
  • zarządzanie wykonanymi profilami dystorsji,
  • automatyczna korekcja na podstawie bazy profili dystorsji,
  • wyświetlanie wykresu dystorsji,
  • korekcja dystorsji zarówno dla obrazów, jak i animacji (AVI),
  • możliwość nadawania dystorsji zdjęciom,
  • wykonana baza profili dla kilkunastu popularnych aparatów znajdujących się na rynku,
  • praca wsadowa z możliwością wyostrzania zdjęć po usunięciu dystorsji

Beton Chudy
2005
projektowanie receptury dla betonu chudego
Ukończony w 2005 roku program, przeznaczony jest do projektowania mieszanek z betonu chudego (BC). Program stanowi kontynuację linii programów do projektowania mieszanek.

Aplikacja posiada interfejs zbliżony do programu GRC, procedury obliczeniowe dotyczą jednak projektowania betonu chudego wg obowiązującej normy PN-S-96013.

Program pozwala drukować orzeczenia z obliczonymi optymalnymi recepturami.


Aplikacja została dostosowane do systemów Windows XP/Vista/7.

Ultra Betonoskop
2002-2005
obliczenia wytrzymałości dla pomiarów betonoskopem ultradźwiękowym
Program przeznaczony jest do badań nieniszczących betonu (żelbetu) wg obowiązującej normy, PN oraz instrukcji ITB.
Aplikacja przyspiesza procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu przy zastosowaniu betonoskopu ultradźwiękowego produkcji krajowej, a przede wszystkim produkcji szwajcarskiej firmy PROCEQ. Zawarty w programie terminal pozwala automatycznie załadować dane pomiarowe z betonoskopu ultradźwiękowego do pamięci komputera (poprzez łącze szeregowe).
Program wyznacza klasę i ocenia jakość betonu na podstawie wsk. zmienności i wsp. jednorodności.
Wyniki na wspólnym arkuszu - wydruku: orzeczenia oraz przebieg wyznaczania oraz przebieg wyznaczania parametru hipotetycznego.
Program umożliwia tym samym wyznaczanie cech fizycznych betonu.

Aplikacja jest obecnie dostosowana do systemów Windows XP/Vista/7.

CripTalk
2005
komunikator internetowy P2P z funkcją szyfrowania
edukacja, ochrona informacji
CripTalk był napisaną wspólnie z Maciejem Gawłem aplikacją, będącą zaliczeniem w ramach laboratorium ochrony danych w systemach i sieciach komputerowych na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Prosty komunikator internetowy z możliwością obsługi połączeń P2P, wyposażony w mechanizmy kryptograficzne, zapewniające poufność informacji był ciekawym wyzwaniem, pozwalającym na sprawdzenie nabytych w poprzednich latach umiejętności programistycznych.
Aplikacja w założeniu pozwalała na komunikację z wieloma użytkownikami, zarówno poprzez upubliczniony wówczas protokół komunikacyjny popularnego komunikatora Gadu-Gadu, jak i własny protokół wymiany danych poprzez połączenia bezpośrednie. Alternatywny mechanizm komunikacji był rozwinięty jako odpowiedź na częste w tych latach problemy z dostępnością sieci Gadu-Gadu.

Dzięki bogatej wbudowanej funkcjonalności i autorskiemu protokołowi wymiany danych, możliwe było zarówno wysyłanie tekstu, grafiki jak i wysyłanie plików. Zastosowanie technik kryptograficznych pozwalało na prezentację mechanizmów zachowania poufności w sieciach komputerowych.© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.