• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Portfolio - Rok 2004Zrealizowane w 2004 roku projekty i publikacje ukończone przez M.Kupaja:

GRC
2004
projektowanie receptur grunto-cementowych
wspomaganie projektowania mieszanek
W 2004 roku powstał kolejny projekt we współpracy z Maciejem Gawłem oraz Laboratorium Drogowym w Zielonej Górze. Tym razem został stworzony program do projektowania mieszanek grunto-cementowych. Program znajduje zastosowanie w dziedzinie badań laboratoryjnych z zakresu drogownictwa i budownictwa.

Program przeznaczony jest do projektowania tworzyw grunto-cementowych (GRC) o wytrzymałości (R28=1,5 ; 2,5 i 5,0 MPa) z przeznaczeniem na podłoże cementowe
(1,5 MPa) oraz podbudowy cementowe (2,5 i 5,0 MPa) na warstwę dolną lub górną.
Program uwzględnia wykonanie zarobów próbnych na bazie wskazanych i zakwalifikowanych wcześniej materiałów do robót drogowych (grunt, cement), oznaczanie wytrzymałości (R7 i R28) z wyznaczeniem Copt na podstawie wykresu. Program umożliwia obliczanie ilości składników C, G, W w przeliczeniu na 1m2 (gdy cement rozkładany jest bezpośrednio na gruncie stabilizowanej działki) lub na 1m3 (gdy GRC przygotowane jest w betoniarce).

Prace nad programem GRC zaowocowały powstaniem jego odpowiednika do projektowania mieszanek z betonu chudego - programu Beton Chudy, wydanego w 2005r.

Fotogrametria w komputerowym modelowaniu...
2004
...obiektów architektonicznych - V Konferencja Naukowa
SYSTEMY POMIAROWE W BADANIACH NAUKOWYCH I W PRZEMYSLE SP'04, Łagów 2004
Wraz z dr. inż. Sławomirem Niklem, w 2004 została zaprezentowana na V Konferencji Naukowej w Łagowie, praca dotycząca zastosowania fotogrametrii w komputerowym modelowaniu obiektów architektonicznych.

Artykuł został napisany w oparciu o badania przeprowadzone przez M.Kupaja, dotyczące rozwoju systemu do rekonstrukcji obiektów architektonicznych.

Artykuł opisuje problem zniekształceń perspektywicznych oraz metody ich korekty. Zawiera również opis prostych metod kalibracji kamery, łącznie z przykładem w postaci obiektu powstałego w oparciu o opisane w artykule procedury.

Z artykułem można się zapoznać, dzięki tej stronie.


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.