• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Portfolio - kategoria Oprogramowanie PCPoniżej prezentujemy rozwiązania opracowane zakresie oprogramowania na komputery PC:

Carport Architect 3D wersja wielojęzykowa
II-III.2013
Modernizacja programu do wizualizacji wiat garażowych i zadaszeń z drewna wykonanego dla CarportPlanet - program jest dostępny bezpłatnie na stronie CarportPlanet.pl
Wraz z początkiem roku 2013 i powodzeniem projektu Carport Architect 3D, została przygotowana lokalizacja programu na język angielski oraz niemiecki. Translacja objęła również internetową stronę Producenta zadaszeń CarportPlanet.

Oprócz tego program został wzbogacony o nowy typ konstrukcji dachu (S-kształtkę), oraz wyposażony w pomniejsze usprawnienia i poprawki.Sonda Dynamiczna
XI.2012-III.2013
Oprogramowanie do opracowywania badań sondowania gruntu, wg badań z użyciem sondy dynamicznej (np. DPL SD-10)
We współpracy z uznanym dystrybutorem sprzętu geotechnicznego Geolab na przełomie 2012/2013, został zaprojektowany i wykonany program, pozwalający na szybkie i intuicyjne opracowanie badań gruntu w postaci kart sondowania.
Program został wyposażony w wygodny edytor profili litologicznych, umożliwiający szybkie zdefiniowanie właściwości badanego gruntu. Co ważniejsze, jako jeden z nieliczonych programów do tego typu, został wzbogacony o moduł weryfikacji zgodności z normą w postaci ścisłej (restrykcyjnej) bądź uproszczonej. Dzięki temu program można wykorzystać zarówno do badań oparty o starsze normy PN-B jak i nowsze PN-EN.
Prezentowane przez program arkusze są konfigurowalne, tj. użytkownik może wybrać interesujące go kolumny, które mają być przedstawione na wykresie. Niepodważalną zaletą programu jest jego cena i specjalizacja - użytkownik nie musi kupować drogiego pakietu geotechnicznego, aby móc profesjonalnie opracować tego typu badania.

Carport Architect 3D (PL)
IX-XII.2012
Program do wizualizacji wiat garażowych i zadaszeń z drewna wykonany dla CarportPlanet
Program jest dostępny bezpłatnie na stronie CarportPlanet.pl
Wraz z końcówką roku 2012, zakończony został projekt, który był elementem "powrotu do źródeł" związanych z opracowywaniem narzędzi CAD/3D.
Dla Producenta zadaszeń CarportPlanet został zrealizowany projekt innowacyjnego i łatwego w obsłudze programu narzędziowego do wizualizacji i ułatwiania zamawiania wycen.

Program został wyposażony nie tylko w moduł wizualizacji kilku typów wiat/zadaszeń w 3D, ale także możliwość wpasowania wiaty w dowolnie wybrane przez użytkownika zdjęcie. Dodatkowo w programie uwzględniono możliwość animacji modelu (obrót) oraz symulacji cienia, bazującego na algorytmie obliczeniowym, symulującym położenie Słońca, na podstawie daty i lokacji.

Labor Tech 4
VI.2011
oznaczanie wsk. zagęszczenia wg met. objętościomierza piaskowego lub wodnego
badania laboratoryjne, geotechnika
W czerwcu 2011 udostępniliśmy naszym klientom najnowszy produkt - Labor Tech 4. Program został opracowany w celu przyspieszania pracy w laboratorium drogowym lub przyzakładowym.
Na podstawie profesjonalnie wykonanej analizy zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy program z serii wspomagania badań geotechnicznych. Tym samym oferujemy klientom kolejny produkt posiadający duże możliwości i rozwiązujący kompleksowo problemy spotykane podczas badań gruntu.
Na szczególną uwagę zasługuje intuicyjny interfejs wprowadzania danych oraz zintegrowane możliwości automatyzacji pomiaru z wykorzystaniem wag elektronicznych z interfejsem szeregowym.

Program przeznaczony do oznaczania wskaźnika zagęszczenia z użyciem objętościomierza piaskowego lub wodnego pozwala na wygodne przeprowadzenie badania i uzyskanie stanu zagęszczenia gruntu oraz przyspiesza opracowywanie profesjonalnych orzeczeń o jakości badanego gruntu. Program oferuje tym samym uzupełnienie metod, opracowanych we wcześniejszym programie Labor Tech 1.

TrackLab AreaControl v2
VII.2010
mobilny system kontroli powierzchniowej w wersji z dostosowaniami do 2010r
geodezja, pomiary GPS, pomiary działek, GIS, Windows Mobile
Najnowsza generacja systemu do geodezyjnej kontroli powierzchniowej, przystosowanego do wymogów ARiMR.
System umożliwia wygodne i sprawne zarządzanie i wykonywanie kontroli działek rolnych przy pomocy urządzeń klasy PDA. Nowoczesny system zarządzający pozwala w łatwy sposób zlokalizować wykonane prace i urządzenia, na jakich zostały pomiary wykonane.

System składa się z dwóch głównych komponentów - aplikacji na komputery PC oraz na urządzenia mobilne z systemem Windows CE lub Windows Mobile.

W wersji z 2010r. TrackLab umożliwiał m.in. dodawanie zdjęć wraz kierunkami ich wykonania, drukowanie raportów z kontroli, pełny eksport pomierzonych danych do formatu bazy MDB oraz zawierał pomniejsze dostosowania do wymogów ARiMR z 2010r.
Tracklab v.2 to także bogate możliwości wektoryzacyjne oraz pakiet dodatkowych narzędzi, umożliwiających sprawne przeprowadzenie kontroli.

Work Organizer
IV.2010
zarządzanie zamówieniami w sklepie komputerowym, uwzględniając synchronizację danych pomiędzy wieloma stanowiskami, zarządzanie czasem i porównywarka produktów
Aplikacja zarządzająca, dedykowana dla właścicieli sklepów komputerowych, którzy chcieliby zoptymalizować pracę swoją i swoich pracowników.

Aplikacja pozwala na zarządzanie zadaniami dla pracowników, zamówieniami, listą kontrahentów, stanem kasy. Aplikacja posiada wbudowany kalkulator stawek VAT i pozwala szybko przeliczyć ceny produktów. Program posiada także możliwość synchronizacji danych pomiędzy kilkoma komputerami.
Jedną z ciekawszych i przydatnych opcji jest możliwość automatycznego pobrania listy produktów z hurtowni Action wraz z możliwością szybkiego ich porównywania. Pracownik obsługujący program, dzięki WorkOrganizerowi otrzymuje błyskawicznie wszystkie dane na temat szukanego produktu, jego dostępności oraz szczegółowych parametrach (np. rozmiar monitora, wielkość pamięci) i zdjęcie. Dzięki temu może udzielić klientowi wyczerpujących informacji, profesjonalnie doradzić i zwiększyć jego zadowolenie oraz sprzedaż sklepu.

TrackLab Navigator
XI.2009
Aplikacja na tablety i przenośny sprzęt PC/UMPC, przeznaczona do nawigacji z użyciem odbiorników GPS, wizualizacją mapy i pomiarem punktów
Aplikacja nawigacyjno-pomiarowa z serii TrackLab. W odróżnieniu od aplikacji TrackLab Manager, program posiada prostszy interfejs, dedykowany namierzaniu, wytyczaniu i mierzeniu punktów przy pomocy GPS. Dzięki temu aplikacja jest prostsza w użyciu i po kilkunastu minutach nauki można rozpocząć normalną pracę.
Aplikacja wspiera wyświetlanie map rastrowych skalibrowanych do formatu FKR. Odpowiednie procedury wyświetlania pozwalają na sprawne wyświetlanie map o rozmiarach przekraczających 100 megapikseli (np. 10000 x 14000 pikseli). Aplikacja pozwala załadować punkty osnowy geodezyjnej i tym samym przy pomocy odbiornika GPS punkty te mogą być zlokalizowane.
Co istotne, aplikacja pozwala na podłączenie kilku odbiorników GPS naraz. Oprogramowanie było testowane na 3 odbiornikach Bluetooth naraz co pozwalało na dokładniejsze lokalizowanie punktu, niż w przypadku jednego odbiornika. Funkcjonalności wbudowane w program pozwalają szybko lokalizować azymut i odległość do wybranych punktów, wraz z możliwością ich zapisania i podładowania (oraz dokonania statystyk - obliczenia powierzchni i obwodu). Aplikacja pracuje w polskim geodezyjnym układzie współrzędnych: 1965 i była projektowana dla wytrzymałego komputera klasy tablet - pancernego tabletu Dell Latitude.

TrackLab AreaControl
VI.2009
mobilny system kontroli powierzchniowej z użyciem GPS
w wersji z dostosowaniami wg instrukcji kontroli ARIMR dla roku 2009
Wdrożony w 2009 roku system wg obowiązującej instrukcji kontroli powierzchniowych ARiMR, przeznaczony dla wykonawców kontroli (przedsiębiorstw geodezyjnych).
Aplikacja pozwalała na kompleksowe zarządzanie procesem kontroli działek metodami IT/FOTO, począwszy od przygotowania danych, poprzez wykonywanie pomiaru GPS i zdjęć na urządzeniach mobilnych, kończąc na opracowaniu i edycji pomiarów do formatów akceptowanych przez ARiMR.
Nowoczesny system zarządzający pozwalał w łatwy sposób zlokalizować wykonane prace i urządzenia, na jakich zostały wykonane pomiary. System składa się z aplikacji na komputery PC (aplikacja typu CAD) oraz aplikacji GISowej na palmtopy (PDA).
Dzięki otwartemu podejściu do klienta oraz udostępnieniu dynamicznie rozwijanej niezależnej platformy, aplikacja zyskała przychylność wykonawców kontroli, a projekt okazał się sukcesem.

Labor Tech 2 PRO
I.2009
program do kompleksowej klasyfikacji gruntu na podstawie analizy sitowej
laboratoria drogowe, geotechnika i geologia
Z początkiem roku 2009 udostępniliśmy naszym klientom najnowszy produkt - Labor Tech 2 PRO. Program został opracowany bazując na podstawie wcześniejszych osiągnięć na polu przyspieszania badań analiz sitowych.
Analizując potrzeby klientów i ściśle współpracując z wymagającymi użytkownikami, stworzyliśmy program, oferujący klientom bardzo dużo możliwości. Program przeznaczony do przedmiotowej klasyfikacji i wykonywania orzeczeń o jakości gruntu pozwala na wygodne definiowanie wymagań normowych, wprowadzanie wyników badań wg zestawionych wymagań. Możliwość zmiany zestawu sit, wyboru metody klasyfikacji oraz możliwość wpływania na stylistykę arkusza czyni ten program bardziej elastycznym, a przez to najnowocześniejszym programem do tego celu na rynku. Aplikacja obsługuje normy PN oraz ISO. Program stanowi godnego następcę starszego programu Labor Tech 2 i jest jednym z popularniejszych programów, sprzedawanych przez firmę SkyRaster.

Labor Tech 3
XI.2008
program do opracowania badań kruszyw na podstawie analizy sitowej
badania laboratoryjne, geotechnika
Powstały pod koniec 2008r. w ścisłej współpracy z Laboratorium Drogowym GDDKiA w Krakowie, program ma za zadanie w sprawny sposób, umożliwiać opracowywanie badań kruszyw z uwzględnieniem analizy sitowej. Aplikacja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi dla kruszyw normami.

Program przeznaczony jest do klasyfikacji i wykonywania orzeczeń o jakości kruszywa na podstawie badań laboratoryjnych. Aplikacja pozwala na wygodne definiowanie wymagań normowych, wprowadzanie wyników badań wg zestawionych wymagań. Możliwość zmiany zestawu sit, krzywych granicznych oraz możliwość wpływania na stylistykę arkusza czyni ten program bardziej elastycznym, a przez to najnowocześniejszym programem do tego celu na rynku.
Potwierdzeniem wysokiej jakości programu jest jego popularność wśród naszych Klientów. Zalety i trafne rozwiązania programu zostały wykorzystane do budowy następnego programu Labor Tech 2 PRO, który również okazał się sukcesem.

Labor Bet
XI.2008
Program do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie
laboratoria drogowe, badania nieniszczące
W listopadzie 2008r. ukończyliśmy prace nad kolejnym program z serii aplikacji dla laboratoriów drogowych. Program przeznaczony jest do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie wg normy unijnej PN-EN 206.1 "Beton".

Naszym zadaniem było dostarczenie programu intuicyjnego, jednocześnie pozwalającego na szeroki zakres pracy, począwszy od wykonywania pojedynczych protokołów a kończąc na orzeczeniach statystycznych.

Zadanie to zostało wykonane, a stworzony program zapewnia praktyczne wykorzystanie jako baza pomiarów wytrzymałości w nadzorowanych inwestycjach.

Aplikacja umożliwia wygodne zestawianie wyników badań wytrzymałościowych i wykonywanie obliczeń statystycznych na dowolnie wybranych zestawach badań. Dzięki nowoczesnej stylistyce i ergonomicznym interfejsie, program jest jednym z popularniejszych rozwiązań zamawianych przez naszych Klientów.

Terrain Inspector II
VII.2008
mobilny system wspomagania i nadzoru kontroli terenowych (rolniczych)
System umożliwiający pomiar oraz przetwarzanie informacji dotyczących działek rolnych. System składał się z części mobilnej (na PocketPC) oraz części PC (synchronizacja i przetwarzanie danych).
Podobnie jak pierwszy Terrain Inspector, aplikacja była tworzona w kooperacji z krakowską firmą Dephos sp. z o.o. (sprzedaż) oraz chorzowską firmą Eurosystem sp. z o.o. (projekt i kwestie merytoryczne).
Wersja przeznaczona do kontroli terenowych wg instrukcji ARiMR z roku 2008.
Dodane funkcjonalności programu:
 • podział na moduły IT (inspekcje terenowe) + FOTO (inspekcje foto)
 • podział na warstwy (główna, podrzędne, DKR)
 • usprawnione opisywanie DKR
 • wygodne wpisywanie listy inspektorów
 • usprawnione wyświetlanie map ewidencyjnych (podkładu XML)
 • nowa wersja protokołu (2008 rok) oraz obliczeń kompensacji (2008 rok)
 • współpraca z oprogramowaniem Vertical oraz Algeo
 • usprawniony Synchronizer danych PC

TrackLab Area
IV.2008
system do wykonywania pomiarów powierzchni przy użyciu GPS
TrackLab to złożony system, wdrożony w 2008r, pozwalający dzięki modułowi Area na wykonywanie pomiarów powierzchni urządzeniami typu PocketPC. W odróżnieniu jednak od innych aplikacji, dostępnych na rynku, aplikacja na PocketPC była ściśle powiązana z serwerami SkyRaster.
Każdy pomiar wykonany z użyciem aplikacji na PocketPC był wysyłany na serwer w celu dalszych obliczeń. Z tego też powodu każdy pomiar mógł zostać zweryfikowany przez użytkownika na specjalnie zaprojektowanym panelu TrackLabWWW. System oferował możliwość zamówienia map pomiaru w formacie GPX/KML. Na życzenie użytkownika, firma SkyRaster oferowała pakiety usług outsourcingowych, dotyczących wykonywania opracowań pomiarów do formatu PDF.
Dzięki wprowadzonym funkcjonalnościom, użytkownik dysponował wygodnym systemem, który pozwalał na realizację prostych usług z zakresu geodezji za atrakcyjną cenę. Każdy klient systemu dodatkowo otrzymywał pomoc techniczną i cenne wskazówki ułatwiające wykonywanie pomiarów.
System został opisany szerzej na tej stronie.

Młotek Schmidta N \EU
IV.2008
obliczenia wytrzymałości betonu dla pomiarów młotkiem Schmidta N
badania laboratoryjne nieniszczące
9 lat po premierze pierwszej wersji dla Windows, w 2008roku zakończone zostały prace modernizacyjne, mające dostosować program do obowiązujących obecnie norm unijnych.

Nowa wersja programu (3.X) pozwala na obliczenia zarówno wg starszej normy PN, jak i nowszej PN-EN (ISO), z uwzględnieniem wytycznych instrukcji ITB. W nowej wersji dodano również moduł archiwizacji i szybkiego przywoływania pomiarów oraz dodano możliwość powiązywania współrzędnych GPS badanych elementów.

Aplikacja przyspiesza procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu z jego klasyfikacją (określeniem klasy betonu) oraz oceną jakości betonu na podstawie wskaźnika zmienności i wsp. jednorodności.
Wyniki z przebiegiem obliczeń prezentowane są w postaci orzeczenia wraz z prezentacją parametru hipotetycznego na czytelnym wydruku.

BluePrint Modeler
2003-2005
system do rekonstrukcji fotogrametrycznych i modelowania obiektów 3D
fotogrametria, geodezja, wirtualna rzeczywistość (VR)
Zakończona w 2005 aplikacja do kompleksowego wykonywania rekonstrukcji fotogrametrycznych. Aplikacja powstała w wyniku badań i zainteresowań M.Kupaja w zakresie geodezji, fotogrametrii oraz rekonstrukcji obiektów 3D.

Program posiadał rozwiązania dedykowane rekonstrukcjom przeprowadzanym z rzutów ortogonalnych, czyli popularnych schematów architektonicznych. Aplikacja pozwalała na podstawie zdjęcia bądź skanu schematu utworzyć zrektyfikowane obrazy (poddane m.in. korekcji zniekształceń dystorsji oraz perspektywicznych), umożliwiające tym samym dokładny fotogrametryczny pomiar i stworzenie przestrzennego modelu obiektu.
System został wyposażony w moduł CAD (edycyjny) oraz fotogrametryczny, pozwalający na sprawne dokonanie prac w zakresie korekcji zdjęć lub planów, służących do rekonstrukcji.
Zaimplementowane w aplikacji mechanizmy pozwalały na rekonstrukcję siatki modelu, a zapewniając możliwości pokrycia obiektu wyciągniętą ze zdjęcia teksturą, użytkownik otrzymał potężne narzędzie do rekonstrukcji obiektów nisko-poligonowych 3D. BluePrint Modeler był projektowany jako niezależny i spójny system, niewymagający innych programów CAD do działania. Aplikacja posiadała również możliwość eksportu gotowego obiektu do formatu VRML.

Moduł Korekcji Dystorsji Soczewki
2005
program do kalibracji i korekcji dystorsji sferycznej
dystorsja, korekcja jakości obrazu, fotogrametria
Program przeznaczony do korekcji dystorsji (aberracji sferycznej występującej w aparatach fotograficznych). Bazujący na procedurach BluePrint Modelera i "ubrany" w wersję zewnętrzną, nie wymagającą BPM.
Więcej informacji można znaleźć na podstronie dotyczącej zniekształceń sferycznych.
Możliwości systemu:
 • automatyczna kalibracja dystorsji sferycznej z zapisem odpowiedniego profilu,
 • zarządzanie wykonanymi profilami dystorsji,
 • automatyczna korekcja na podstawie bazy profili dystorsji,
 • wyświetlanie wykresu dystorsji,
 • korekcja dystorsji zarówno dla obrazów, jak i animacji (AVI),
 • możliwość nadawania dystorsji zdjęciom,
 • wykonana baza profili dla kilkunastu popularnych aparatów znajdujących się na rynku,
 • praca wsadowa z możliwością wyostrzania zdjęć po usunięciu dystorsji

CripTalk
2005
komunikator internetowy P2P z funkcją szyfrowania
edukacja, ochrona informacji
CripTalk był napisaną wspólnie z Maciejem Gawłem aplikacją, będącą zaliczeniem w ramach laboratorium ochrony danych w systemach i sieciach komputerowych na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Prosty komunikator internetowy z możliwością obsługi połączeń P2P, wyposażony w mechanizmy kryptograficzne, zapewniające poufność informacji był ciekawym wyzwaniem, pozwalającym na sprawdzenie nabytych w poprzednich latach umiejętności programistycznych.
Aplikacja w założeniu pozwalała na komunikację z wieloma użytkownikami, zarówno poprzez upubliczniony wówczas protokół komunikacyjny popularnego komunikatora Gadu-Gadu, jak i własny protokół wymiany danych poprzez połączenia bezpośrednie. Alternatywny mechanizm komunikacji był rozwinięty jako odpowiedź na częste w tych latach problemy z dostępnością sieci Gadu-Gadu.

Dzięki bogatej wbudowanej funkcjonalności i autorskiemu protokołowi wymiany danych, możliwe było zarówno wysyłanie tekstu, grafiki jak i wysyłanie plików. Zastosowanie technik kryptograficznych pozwalało na prezentację mechanizmów zachowania poufności w sieciach komputerowych.

Ultra Betonoskop
2002-2005
obliczenia wytrzymałości dla pomiarów betonoskopem ultradźwiękowym
Program przeznaczony jest do badań nieniszczących betonu (żelbetu) wg obowiązującej normy, PN oraz instrukcji ITB.
Aplikacja przyspiesza procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu przy zastosowaniu betonoskopu ultradźwiękowego produkcji krajowej, a przede wszystkim produkcji szwajcarskiej firmy PROCEQ. Zawarty w programie terminal pozwala automatycznie załadować dane pomiarowe z betonoskopu ultradźwiękowego do pamięci komputera (poprzez łącze szeregowe).
Program wyznacza klasę i ocenia jakość betonu na podstawie wsk. zmienności i wsp. jednorodności.
Wyniki na wspólnym arkuszu - wydruku: orzeczenia oraz przebieg wyznaczania oraz przebieg wyznaczania parametru hipotetycznego.
Program umożliwia tym samym wyznaczanie cech fizycznych betonu.

Aplikacja jest obecnie dostosowana do systemów Windows XP/Vista/7.

Beton Chudy
2005
projektowanie receptury dla betonu chudego
Ukończony w 2005 roku program, przeznaczony jest do projektowania mieszanek z betonu chudego (BC). Program stanowi kontynuację linii programów do projektowania mieszanek.

Aplikacja posiada interfejs zbliżony do programu GRC, procedury obliczeniowe dotyczą jednak projektowania betonu chudego wg obowiązującej normy PN-S-96013.

Program pozwala drukować orzeczenia z obliczonymi optymalnymi recepturami.


Aplikacja została dostosowane do systemów Windows XP/Vista/7.

GRC
2004
projektowanie receptur grunto-cementowych
wspomaganie projektowania mieszanek
W 2004 roku powstał kolejny projekt we współpracy z Maciejem Gawłem oraz Laboratorium Drogowym w Zielonej Górze. Tym razem został stworzony program do projektowania mieszanek grunto-cementowych. Program znajduje zastosowanie w dziedzinie badań laboratoryjnych z zakresu drogownictwa i budownictwa.

Program przeznaczony jest do projektowania tworzyw grunto-cementowych (GRC) o wytrzymałości (R28=1,5 ; 2,5 i 5,0 MPa) z przeznaczeniem na podłoże cementowe
(1,5 MPa) oraz podbudowy cementowe (2,5 i 5,0 MPa) na warstwę dolną lub górną.
Program uwzględnia wykonanie zarobów próbnych na bazie wskazanych i zakwalifikowanych wcześniej materiałów do robót drogowych (grunt, cement), oznaczanie wytrzymałości (R7 i R28) z wyznaczeniem Copt na podstawie wykresu. Program umożliwia obliczanie ilości składników C, G, W w przeliczeniu na 1m2 (gdy cement rozkładany jest bezpośrednio na gruncie stabilizowanej działki) lub na 1m3 (gdy GRC przygotowane jest w betoniarce).

Prace nad programem GRC zaowocowały powstaniem jego odpowiednika do projektowania mieszanek z betonu chudego - programu Beton Chudy, wydanego w 2005r.

MN-Calc UGC
2003
badania odkształceń/nośności nawierzchni
obliczenia ugięć sprężystych nawierzchni podatnych
W 2003 roku, podobnie jak w przypadku programu do VSS, we współpracy z Maciejem Gawłem stworzony został program do obliczeń nośności nawierzchni. Był to drugi program, zapewniający alternatywny sposób pozyskiwania danych (w części zautomatyzowany) przy pomocy kalkulatora Casio CFX-9850.

Program przeznaczony jest do wyznaczania ugięć sprężystych przy współpracy z ugięciomierzem - belką Benkelmana.
Program umożliwia wprowadzanie odczytów z belki do kalkulatora typu CASIO CFX-9850 ręcznie (wprowadzanie automatyczne, przy wykorzystaniu czujników elektronicznych możliwe do odpłatnego zamówienia).
W warunkach laboratoryjnych kalkulator (jako baza wyników pomiarów) podłącza się do komputera poprzez łącze RS-232 (szeregowe).
Aplikacja umożliwia obliczanie ugięć (również w postaci graficznej), wyznaczanie nośności wg kategorii ruchu, zgodnie z obowiązującymi katalogami /BDiM/ GDDKiA.

MN-Calc VSS
2003
obliczenia nośności nawierzchni
badania nawierzchni statyczną płytą VSS
W 2003 roku, we współpracy z Maciejem Gawłem stworzony został program do obliczeń nośności nawierzchni.
Był to pierwszy program, zapewniający alternatywny sposób pozyskiwania danych (w części zautomatyzowany) przy pomocy kalkulatora Casio CFX-9850.

Program przeznaczony jest do wyznaczania nośności przy współpracy z aparatem VSS.
Aplikacja umożliwia wyznaczanie modułów odkształcenia wg metody obciążeniowej (M1,M2), umożliwiając tym samym ustalenie wskaźnika zagęszczenia Wz.
Program umożliwia wprowadzanie odczytów z aparatu VSS do kalkulatora CASIO CFX-9850 (wprowadzanie automatyczne, przy wykorzystaniu czujników elektronicznych może zostać wprowadzone odpłatnie na życzenie klienta).
Import danych z kalkulatora następuje poprzez łącze RS-232 (szeregowe).
Dostępny jest też wydruk orzeczenia kwalifikacyjnego z pomiaru z wykazaniem zależności między modułami w relacji do wsk. zagęszczenia.

Labor Tech 2
2001
klasyfikacja gruntów na podstawie analizy sitowej
laboratoria drogowe, geotechnika
Kolejny program z serii Labor Tech, przeznaczony do analizy sitowej gruntu. Powstała w 2001 aplikacja umożliwiała klasyfikację przedmiotową gruntów na podstawie badań laboratoryjnych. Aplikacja na podstawie uziarnienia (wyznaczonego analitycznie i graficznie) określała rodzaj gruntu (np. P0, Pr, Ps...itp), oznaczała wsk. różnoziarnistości, wsk. filtracji k10, umożliwiała wprowadzanie innych parametrów wyznaczonych laboratoryjnie.
Wyniki przedstawiane były na wydruku - arkuszu orzeczenia klasyfikacyjnego.

W aplikacji wykorzystano doświadczenie zdobyte przy stworzeniu poprzednich programów (zarówno dla DOS jak i Windows) - program był intuicyjny i wygodny w obsłudze. Z tego też względu program Labor Tech 2 cieszył się swego czasu dużą popularnością.

W 2009 roku w SkyRaster zakończono sprzedaż programu na wersji 1.5. Tym samym w sprzedaży pojawił się następca - program Labor Tech 2 PRO, zapewniający jeszcze bardziej intuicyjną i kompleksową obsługę obliczeniową, łącznie z uwzględnieniem normy unijnej.

Labor Tech 1
2000
oznaczanie wilg. optymalnej i wsk. zagęszczenia wg met. Proctora (geotechnika)
program dla Windows 95
Intuicyjny program dla laboratoriów drogowych miał swoją premierę w 2000r dla systemu Windows 95.

Program został napisany od podstaw, bazując na doświadczeniu zdobytym przy jego pierwowzorze - wersji dla systemu DOS oraz przy programie Młotek Schmidta N dla Windows. Powstała wersja posiadała efektywny system wyświetlania orzeczeń, który z pewnymi poprawkami jest wykorzystywany również w obecnie sprzedawanych wersjach.

Program przeznaczony jest do oznaczania:
 • wilgotności optymalnej gruntu budowlanego (drogowego) wg met. PROCTORA,
 • wskaźnika zagęszczenia gruntu wg met. PROCTORA na etapie robót ziemnych w drogownictwie, przekopach ulic, itp., przygotowania podłoża pod budowę obiektów budowlanych.
Wyniki obliczeń i wykresy prezentowane są w postaci estetycznego orzeczenia z możliwością jego wydrukowania.

Program posiada najnowsze aktualizacje (dostosowanie do Windows XP/Vista/7) i jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Młotek Schmidta N
1999
obliczenia wytrzymałości dla pomiarów młotkiem Schmidta N
wersja 2.X pod Windows
Pierwsza wersja dla Windows z serii programów drogowych. Wersja pozwalająca na uruchomienie w systemie Windows 95, pozwalała na wygodną pracę, znacznie bardziej efektywną, niż pierwowzór stworzony trzy lata wcześniej dla systemu DOS

Zwiększona jakość wydruku orzeczeń i duża intuicyjność interfejsu aplikacji sprawiły, iż seria programów Młotek Schmidta okazała się jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych aplikacji napisanych przez M.Kupaja i rozwijanych nadal przez firmę SkyRaster.

Program przeznaczony był do badań nieniszczących betonu (żelbetu) wg obowiązującej normy PN oraz instrukcji ITB.
Aplikacja przyspieszała procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu z jego klasyfikacją (określeniem klasy betonu) oraz oceną jakości betonu na podstawie wskaźnika zmienności i wsp. jednorodności.
Wyniki z przebiegiem obliczeń prezentowane były w postaci orzeczenia wraz z prezentacją parametru hipotetycznego na wydruku.

W 2008 roku w SkyRaster zakończono sprzedaż programu w wersji 2.X. Tym samym w sprzedaży pojawił się następca - program Młotek Schmidta w wersji 3.X (\EU), zmodernizowany o możliwość obliczeń na podstawie normy unijnej.

Labor Tech 1 (DOS)
1997-1998
oznaczanie wilgotności optymalnej i wskaźnika zagęszczenia gruntu
wg metody Proctora
Pierwsza wersja programu Labor Tech 1 napisana dla systemu DOS. Program był przeznaczony do oznaczania:
 • wilgotności optymalnej gruntu budowlanego (drogowego) wg met. PROCTORA,
 • wskaźnika zagęszczenia gruntu wg met. PROCTORA na etapie robót ziemnych w drogownictwie, przekopach ulic, itp., przygotowania podłoża pod budowę obiektów budowlanych.
Aplikacja zawierała quasi-okienkowy interfejs (przypominający Windows), w odróżnieniu od programu Młotek Schmidta N, który pracował w trybie tekstowym (czysty "DOS"). Doświadczenia zdobyte przy tworzeniu gier komputerowych w trybie graficznym zaowocowały użyciem i rozwojem autorskiego silnika wyświetlania danych, umożliwiającego wygodną pracę.
Aplikacja posiadała szerokie możliwości konfiguracyjne oraz posiadała dwa niezależne moduły obliczeniowe, łącznie z obsługą interpolowanego wykresu.
Wysoka jakość wykonania programu i drukowanych orzeczeń była charakterystyczną cechą programu. Aplikacja stała się pierwowzorem dla wersji Windowsowych, które były tworzone w następnych latach. Jednocześnie Labor Tech 1 w wersji DOS był ostatnim programem, napisanym dla tego systemu.

Młotek Schmidta N (DOS)
1996
badania nieniszczące betonu/żelbetu
przy użyciu Młotka Schmidta N
Pierwsza poważna aplikacja obliczeniowa, prekursor aplikacji komputerowych SkyRaster. Stworzona dla firmy PRO-TECH na podstawie wieloletniego doświadczenia inż. Czesława Kupaja. Aplikacja zapewniała zgodne z normą obliczenia i stała się podstawową pomocą w obliczeniach wytrzymałości betonu w wielu laboratoriach w Polsce.

Program przeznaczony był do badań nieniszczących betonu (żelbetu) wg obowiązującej normy PN oraz instrukcji ITB.
Aplikacja przyspieszała procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu z jego klasyfikacją (określeniem klasy betonu) oraz oceną jakości betonu na podstawie wskaźnika zmienności i wsp. jednorodności.
Wyniki z przebiegiem obliczeń były prezentowane w postaci orzeczenia wraz z prezentacją parametru hipotetycznego na wydruku.

Aplikacja została napisana w PASCALU i posiadała interfejs w popularnym trybie tekstowym DOS. W zakresie oprogramowania drogowego była to jedyna aplikacja obliczeniowa napisana przez M.Kupaja, która została wydana w trybie tekstowym. W następnych bowiem aplikacjach nacisk został położony również na zwiększenia intuicyjności interfejsu - i tym samym aplikacje pracowały już w trybie graficznym i okienkowym.


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.