• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Portfolio - kategoria Oprogramowanie mobilnePoniżej prezentujemy rozwiązania opracowane w zakresie oprogramowania na urządzenia mobilne (palmtopy/smartfony):
AudioTask
III.2011
intuicyjny organizer dźwiękowy dla palmtopów i smartfonów z Windows Mobile z funkcją notatek (alarmów) głosowych, modułem zarządzania nagrań i ekranem startowym Today
AudioTask jest aplikacją przeznaczoną do wspomagania pracy poprzez rejestrację i odtwarzanie nagrań dźwiękowych.
Nagrania mogą być odtwarzane jako alarmy - notatki głosowe o zadanym czasie wzbudzenia alarmu i ich powtarzalności.
Użytkownik programu poprzez rozszerzony moduł dyktafonu, otrzymuje możliwość opisywania nagrań w sposób niedostępny w standardowym wyposażeniu oprogramowania systemu operacyjnego.
AudioTask oferuje nowy i wygodny sposób dodawania nagrań dźwiękowych. Droga prowadząca do rozpoczęcia rejestracji nagrania jest krótka - odpowiednio skonfigurowana aplikacja wymaga naciśnięcia jednego sprzętowego przycisku - to wszystko co wystarczy aby rozpocząć nagranie i zarejestrować ważną informację bądź uwagę.

TrackLab GeologicAnalyzer
XI.2010
mobilny system analizy sitowej gruntu
laboratoria drogowe, geotechnika, geologia
System umożliwiający znaczne przyspieszenie badań sitowych gruntu w laboratoriach drogowych lub materiałów budowlanych.
System składa się z:
 • Ultra Adaptera konwertującego sygnał szeregowy z wagi (interfejs RS232) na sygnał bezprzewodowy wraz z odpowiednim kablem podłączonym do wagi elektronicznej
 • Palmtopa odbierającego i sterującego wagą elektroniczną w sposób bezprzewodowy
 • Oprogramowania Terminalowego - Labor Tech 2 PRO Mobile - rejestratora danych
 • Oprogramowania PC - programu Labor Tech 2 PRO wyposażonego w moduł komunikacji (COM) z palmtopem, umożliwiający sterowanie programem przez palmtopa
System ma szczególne zastosowanie tam, gdzie dysponujemy wagami elektronicznymi i zachodzi konieczność umieszczenia komputera PC w innym pomieszczeniu, niż wagi.
Jeśli użytkownik posiada kilka wag, system również może je obsłużyć, pozwalając na jednoczesne wykonywanie 3 pomiarów.
Dzięki zestawieniu odpowiedniego sprzętu, można całkowicie wyeliminować konieczność zapisywania wyników na kartce i przesyłać je bezpośrednio do palmtopa lub komputera PC.

Labor Tech 2 PRO MOBILE
X.2010
mobilne oprogramowanie do analizy sitowej gruntu wg normy polskiej (PN) i unijnej (PN-EN)
laboratoria drogowe, geotechnika, geologia
Najnowszy program, będący rozwinięciem oprogramowania terminalowego Labor Tech 2 PRO Terminal, w samodzielną aplikację, pozwalającą na zautomatyzowane wykonywanie analizy sitowej. W odróżnieniu od aplikacji terminalowej, LT2PRO Mobile nie wymaga do obliczeń komputera PC, oferując tym samym znacznie większe możliwości pracy. Oprogramowanie jest przeznaczone na urządzenia typu PDA - palmtopy.
Estetyczny program z nowoczesnym interfejsem graficznym, w ramach systemu Geologic Analyzer umożliwia w sposób istotny przyspieszenie badań sitowych gruntu w laboratoriach drogowych, materiałów budowlanych lub w przedsiębiorstwach geologicznych.
Ze względu na większe możliwości, oferowane przez program LT2PRO Mobile, oprogramowanie terminalowe LT2PRO Terminal nie będzie już dostępne w sprzedaży.

TrackLab AreaControl v2
VII.2010
mobilny system kontroli powierzchniowej w wersji z dostosowaniami do 2010r
geodezja, pomiary GPS, pomiary działek, GIS, Windows Mobile
Najnowsza generacja systemu do geodezyjnej kontroli powierzchniowej, przystosowanego do wymogów ARiMR.
System umożliwia wygodne i sprawne zarządzanie i wykonywanie kontroli działek rolnych przy pomocy urządzeń klasy PDA. Nowoczesny system zarządzający pozwala w łatwy sposób zlokalizować wykonane prace i urządzenia, na jakich zostały pomiary wykonane.

System składa się z dwóch głównych komponentów - aplikacji na komputery PC oraz na urządzenia mobilne z systemem Windows CE lub Windows Mobile.

W wersji z 2010r. TrackLab umożliwiał m.in. dodawanie zdjęć wraz kierunkami ich wykonania, drukowanie raportów z kontroli, pełny eksport pomierzonych danych do formatu bazy MDB oraz zawierał pomniejsze dostosowania do wymogów ARiMR z 2010r.
Tracklab v.2 to także bogate możliwości wektoryzacyjne oraz pakiet dodatkowych narzędzi, umożliwiających sprawne przeprowadzenie kontroli.

TrackLab AreaControl
VI.2009
mobilny system kontroli powierzchniowej z użyciem GPS
w wersji z dostosowaniami wg instrukcji kontroli ARIMR dla roku 2009
Wdrożony w 2009 roku system wg obowiązującej instrukcji kontroli powierzchniowych ARiMR, przeznaczony dla wykonawców kontroli (przedsiębiorstw geodezyjnych).
Aplikacja pozwalała na kompleksowe zarządzanie procesem kontroli działek metodami IT/FOTO, począwszy od przygotowania danych, poprzez wykonywanie pomiaru GPS i zdjęć na urządzeniach mobilnych, kończąc na opracowaniu i edycji pomiarów do formatów akceptowanych przez ARiMR.
Nowoczesny system zarządzający pozwalał w łatwy sposób zlokalizować wykonane prace i urządzenia, na jakich zostały wykonane pomiary. System składa się z aplikacji na komputery PC (aplikacja typu CAD) oraz aplikacji GISowej na palmtopy (PDA).
Dzięki otwartemu podejściu do klienta oraz udostępnieniu dynamicznie rozwijanej niezależnej platformy, aplikacja zyskała przychylność wykonawców kontroli, a projekt okazał się sukcesem.

Terrain Inspector II
VII.2008
mobilny system wspomagania i nadzoru kontroli terenowych (rolniczych)
System umożliwiający pomiar oraz przetwarzanie informacji dotyczących działek rolnych. System składał się z części mobilnej (na PocketPC) oraz części PC (synchronizacja i przetwarzanie danych).
Podobnie jak pierwszy Terrain Inspector, aplikacja była tworzona w kooperacji z krakowską firmą Dephos sp. z o.o. (sprzedaż) oraz chorzowską firmą Eurosystem sp. z o.o. (projekt i kwestie merytoryczne).
Wersja przeznaczona do kontroli terenowych wg instrukcji ARiMR z roku 2008.
Dodane funkcjonalności programu:
 • podział na moduły IT (inspekcje terenowe) + FOTO (inspekcje foto)
 • podział na warstwy (główna, podrzędne, DKR)
 • usprawnione opisywanie DKR
 • wygodne wpisywanie listy inspektorów
 • usprawnione wyświetlanie map ewidencyjnych (podkładu XML)
 • nowa wersja protokołu (2008 rok) oraz obliczeń kompensacji (2008 rok)
 • współpraca z oprogramowaniem Vertical oraz Algeo
 • usprawniony Synchronizer danych PC

TrackLab Area
IV.2008
system do wykonywania pomiarów powierzchni przy użyciu GPS
TrackLab to złożony system, wdrożony w 2008r, pozwalający dzięki modułowi Area na wykonywanie pomiarów powierzchni urządzeniami typu PocketPC. W odróżnieniu jednak od innych aplikacji, dostępnych na rynku, aplikacja na PocketPC była ściśle powiązana z serwerami SkyRaster.
Każdy pomiar wykonany z użyciem aplikacji na PocketPC był wysyłany na serwer w celu dalszych obliczeń. Z tego też powodu każdy pomiar mógł zostać zweryfikowany przez użytkownika na specjalnie zaprojektowanym panelu TrackLabWWW. System oferował możliwość zamówienia map pomiaru w formacie GPX/KML. Na życzenie użytkownika, firma SkyRaster oferowała pakiety usług outsourcingowych, dotyczących wykonywania opracowań pomiarów do formatu PDF.
Dzięki wprowadzonym funkcjonalnościom, użytkownik dysponował wygodnym systemem, który pozwalał na realizację prostych usług z zakresu geodezji za atrakcyjną cenę. Każdy klient systemu dodatkowo otrzymywał pomoc techniczną i cenne wskazówki ułatwiające wykonywanie pomiarów.
System został opisany szerzej na tej stronie.

FotoKoder
XII.2007
geokodowanie zdjęć i nawigacja na rastrach dla PocketPC
GPS
Aplikacja na PocketPC, pozwalająca na geokodowanie zdjęć przy pomocy oprogramowania. Pozycja GPS jest osadzana w pliku JPEG w odpowiednim nagłówku, dzięki czemu inne aplikacje mogą odczytać powiązaną ze zdjęciem informację geograficzną.

Wbudowane mechanizmy pozwalają na wysyłanie pozycji odbiornika GPS poprzez sieć GSM, zarówno do serwisu WWW (usługa lokalizacyjna) jak i przez SMS.
W późniejszych latach wprowadzono możliwość prostych pomiarów powierzchni do celów amatorskich oraz nawigacji na skalibrowanych mapach rastrowych.
W aplikacji położono jednak nacisk na system geokodowania zdjęć, oferując równocześnie możliwość automatycznego wygenerowania galerii w postaci strony HTML.
Rozwój i sprzedaż aplikacji została zakończona pod koniec 2010 roku. Obecnie egzemplarze programu są dostępne jedynie na specjalne zamówienie. Użytkownicy chcący przekonać się o cechach programu mogą nadal ściągnąć wersję demonstracyjną z tej strony i cieszyć się podstawowymi funkcjonalnościami programu.

Traveller
2007
uproszczona aplikacja nawigacyjna do pociągu
gps, nawigacja, rozkład jazdy pociągów
Napisany w ramach nauki programowania urządzeń mobilnych, program na PDA (palmtopa - PocketPC), umożliwiał sprawdzenie pozycji na trasie pociągu (w którym znajduje się użytkownik) przy pomocy odbiornika GPS i prognozowanie czasu dojazdu do poszczególnych stacji.

Trasa mogła być w prosty sposób importowana ze skopiowanego rozkładu jazdy PKP, a punkty załamań trasy mogły być również dowolnie wstawione przez użytkownika.

Trasa mogła być wyświetlana zarówno w formie graficznej (mapka z punktami POI) jak i w formie tekstowej (porównanie planowanego rozkładu z rzeczywistym (i prognozowanym czasem dojazdu). Dodatkowo istniała możliwość wyświetlania zdjęć użytkownika (dotyczących bieżących stacji kolejowych), gdy użytkownik osiągął wybrane etapy podróży.

GPS Tracker
2006
aplikacja mobilna do geodezyjnego pomiaru punktów z użyciem GPS
geodezja, gis, pomiary współrzędnych
Napisany w 2006 program na palmtopa - PDA (PocketPC), umożliwiający sprawdzenie pozycji i pomiar punktowy (seria pomiarów) z wizualnym określeniem dokładności. Program napisany pod kątem posiadanego doświadczenia geodezyjnego został wyposażony w moduł przeliczania współrzędnych na układ 1992.
Program wizualizował dokładność pomiaru punktowego w intuicyjny sposób, posiadał też moduły logowania i wyświetlania pokonanej trasy na prostej mapie.

Doświadczenie zdobyte w realizacji projektu zaowocowały pomyślnie stworzonymi projektami, związanymi z GPS i technologiami mobilnymi, opracowanymi przez Autora w następnych latach.


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.