• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Portfolio - Lata 1996-2000Projekty zrealizowane w latach 1996-2000, przez M.Kupaja:

Labor Tech 1
2000
oznaczanie wilg. optymalnej i wsk. zagęszczenia wg met. Proctora (geotechnika)
program dla Windows 95
Intuicyjny program dla laboratoriów drogowych miał swoją premierę w 2000r dla systemu Windows 95.

Program został napisany od podstaw, bazując na doświadczeniu zdobytym przy jego pierwowzorze - wersji dla systemu DOS oraz przy programie Młotek Schmidta N dla Windows. Powstała wersja posiadała efektywny system wyświetlania orzeczeń, który z pewnymi poprawkami jest wykorzystywany również w obecnie sprzedawanych wersjach.

Program przeznaczony jest do oznaczania:
  • wilgotności optymalnej gruntu budowlanego (drogowego) wg met. PROCTORA,
  • wskaźnika zagęszczenia gruntu wg met. PROCTORA na etapie robót ziemnych w drogownictwie, przekopach ulic, itp., przygotowania podłoża pod budowę obiektów budowlanych.
Wyniki obliczeń i wykresy prezentowane są w postaci estetycznego orzeczenia z możliwością jego wydrukowania.

Program posiada najnowsze aktualizacje (dostosowanie do Windows XP/Vista/7) i jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Komin Grapher
2000
aplikacja przeznaczona do obliczeń/kartowania wychyleń komina przemysłowego
geodezja inżynieryjna
Komin Grapher był aplikacją napisaną w celu wizualizacji i wspomagania opracowania dokumentacji wychyleń komina przemysłowego.

Aplikacja była narzędziem pozwalającym na wprowadzenie pomierzonych wychyleń i automatyczne opracowanie wyników w formie czytelnego wykresu, wraz z zaznaczeniem punktów założonej osnowy. Program posiadał możliwości konfiguracji kolorystyki oraz położenia rysowanego wykresu.

Po wprowadzeniu danych dotyczących kolejnych poziomów komina, użytkownik mógł dokonać wydruku strony odpowiedniego orzeczenia dot. wychyleń komina przemysłowego.

Geo-Wyr
2000
aplikacja przeznaczona do wyrównania sieci poligonowych metodą ścisłą
geodezja, obliczenia ciągów poligonowych, analiza dokładności
Bazując na rosnącym doświadczeniu w zakresie opracowywania geodezyjnych aplikacji obliczeniowych, Autor postanowił stworzyć aplikację do wspomagania obliczeń wyrównania sieci poligonowych metodą ścisłą.

Działanie powstałego w 2000r. programu obejmowało możliwość określenia parametrów ciągu poligonowego, uzyskanych z pomiarów geodezyjnych. Na podstawie określenia punktów stałych i określeniu połączeń pomiędzy ciągami, aplikacja była w stanie przeprowadzić automatyczne wyrównanie, podając jednocześnie obszerne informacje na temat dokładności zastosowanego rozwiązania.

Dodając możliwość wydruku orzeczeń dokładnościowych, z bogatymi możliwościami konfiguracji, program pozwalał na szybkie i sprawne pokonanie skomplikowanych i żmudnych obliczeń geodezyjnych.

Geo Unit 2000
2000
aplikacja przeznaczona do wspomagania przeprowadzania geodezyjnych scaleń gruntu
geodezja urządzeniowo-rolna
Stworzona w 2000r. aplikacja jako zwieńczenie prac dot. przeprowadzenia geodezyjnych scaleń gruntu, była jednym z większych osiągnięć Autora na tym polu w ówczesnym czasie.
Aplikacja pozwalała na wczytanie wcześniej zwektoryzowanych danych (zbioru poligonów, konturów klasyfikacyjnych) w celu automatycznego ich przetworzenia i dokonania procesu scalenia. Jednym z ważniejszych elementów aplikacji był unikalny autorski system pozwalający na podstawie granic działek i użytków wyznaczyć fragmenty działek, które leżą na poszczególnych konturach klasyfikacyjnych. System wykonywał tę pracę całkowicie automatycznie.
Następnie uzyskane dane można było zweryfikować na mapie, której wyświetlenie również umożliwiał program. Użytkownik mógł wygodnie porównać dwie działki i ustawić opcje scalenia. Mapa scalenia mogła być wyeksportowana do programu MikroMap.
Finalnie użytkownik mógł wydrukować zarówno mapy scaleniowe, jak i rejestry i wykazy zmian gruntowych.

Region Maker 2000
2000
aplikacja przeznaczona do wektoryzacji konturów użytków klasyfikacyjnych działek rolnych
geodezja urządzeniowo-rolna
Wraz z potrzebą wykonania projektu scalenia działek, powstał szereg narzędzi do tego celu, a stworzony w 2000r. Region Maker był kolejnym z nich.

Program wczytywał i wyświetlał dane - zwektoryzowane i pomierzone na mapie punkty (uzyskane np. przy pomocy programu Raster Transformator 2000).
Przy pomocy programu Region Maker można było w szybki i prosty sposób tworzyć kontury użytków klasyfikacyjnych - łącząc punkty ich granic. Zwektoryzowane kształty mogły być również poddawane edycji.

Podobnie jak Polygon Maker i ten program posiadał funkcjonalności, pozwalające na domykanie kształtów, szybkie i sprawne wskazywanie punktów oraz opisywanie powstałych regionów. Oczywiście, dla każdego regionu można było opisać jego klasę, np. R-IIIA, Ł-IIIB...itp

Efekty pracy były zapisywane do odpowiedniego pliku, zawierającego zwektoryzowane kontury klasyfikacyjne (regiony) działek rolnych.

Polygon Maker 2000
2000
aplikacja przeznaczona do wektoryzacji działek rolnych
geodezja urządzeniowo-rolna
Wraz z potrzebą wykonania projektu scalenia działek, powstał szereg narzędzi do tego celu, a stworzony w 2000r. Polygon Maker był jednym z nich.

Program wczytywał i wyświetlał dane - zwektoryzowane i pomierzone na mapie punkty (uzyskane np. przy pomocy programu Raster Transformator 2000).
Przy pomocy programu Polygon Maker można było w szybki i prosty sposób tworzyć kontury działek rolnych - łącząc punkty ich granic. Zwektoryzowane kształty mogły być również poddawane edycji.

Program posiadał funkcjonalności, pozwalające na domykanie kształtów, szybkie i sprawne wskazywanie punktów oraz opisywanie powstałych poligonów.

Efekty pracy były zapisywane do odpowiedniego pliku, zawierającego zwektoryzowane poligony działek rolnych.

Raster Transformator 2000
1999
aplikacja przeznaczona do kalibracji (georeferowania) rastrów w celach wektoryzacyjnych
geodezja, kalibracja map, wektoryzacja
Napisany w 1999r. Raster Transformator był podręcznym narzędziem geodezyjnym do pobierania współrzędnych z rastrów (Autor wykorzystywał go łącznie z programami PMK-2000, RMK-2000 i GEOUNIT do wykonania scalenia gruntów w ramach przedmiotu geodezji w Technikum Geodezyjnym w Zielonej Górze.

W celu prawidłowego ustalenia współrzędnych punktów, program miał wbudowany moduł kalibracji mapy poprzez dwa wybrane punkty dostosowania.

Aplikacja została wyposażona w celownik, ułatwiający precyzyjne pobranie punktu. Dodatkowo była też możliwość ręcznego wpisania współrzędnych.
Pobrane punkty były automatycznie przeliczane na układ terenowy przy pomocy transformacji met. Helmerta (dlatego też na początku użytkownik musiał określić wspomniane 2 punkty dostosowania).

Finalnie pomierzone graficznie współrzędne były eksportowane do czytelnego pliku tekstowego w celu użycia ich w dalszej pracy.

Młotek Schmidta N
1999
obliczenia wytrzymałości dla pomiarów młotkiem Schmidta N
wersja 2.X pod Windows
Pierwsza wersja dla Windows z serii programów drogowych. Wersja pozwalająca na uruchomienie w systemie Windows 95, pozwalała na wygodną pracę, znacznie bardziej efektywną, niż pierwowzór stworzony trzy lata wcześniej dla systemu DOS

Zwiększona jakość wydruku orzeczeń i duża intuicyjność interfejsu aplikacji sprawiły, iż seria programów Młotek Schmidta okazała się jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych aplikacji napisanych przez M.Kupaja i rozwijanych nadal przez firmę SkyRaster.

Program przeznaczony był do badań nieniszczących betonu (żelbetu) wg obowiązującej normy PN oraz instrukcji ITB.
Aplikacja przyspieszała procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu z jego klasyfikacją (określeniem klasy betonu) oraz oceną jakości betonu na podstawie wskaźnika zmienności i wsp. jednorodności.
Wyniki z przebiegiem obliczeń prezentowane były w postaci orzeczenia wraz z prezentacją parametru hipotetycznego na wydruku.

W 2008 roku w SkyRaster zakończono sprzedaż programu w wersji 2.X. Tym samym w sprzedaży pojawił się następca - program Młotek Schmidta w wersji 3.X (\EU), zmodernizowany o możliwość obliczeń na podstawie normy unijnej.

Labor Tech 1 (DOS)
1997-1998
oznaczanie wilgotności optymalnej i wskaźnika zagęszczenia gruntu
wg metody Proctora
Pierwsza wersja programu Labor Tech 1 napisana dla systemu DOS. Program był przeznaczony do oznaczania:
  • wilgotności optymalnej gruntu budowlanego (drogowego) wg met. PROCTORA,
  • wskaźnika zagęszczenia gruntu wg met. PROCTORA na etapie robót ziemnych w drogownictwie, przekopach ulic, itp., przygotowania podłoża pod budowę obiektów budowlanych.
Aplikacja zawierała quasi-okienkowy interfejs (przypominający Windows), w odróżnieniu od programu Młotek Schmidta N, który pracował w trybie tekstowym (czysty "DOS"). Doświadczenia zdobyte przy tworzeniu gier komputerowych w trybie graficznym zaowocowały użyciem i rozwojem autorskiego silnika wyświetlania danych, umożliwiającego wygodną pracę.
Aplikacja posiadała szerokie możliwości konfiguracyjne oraz posiadała dwa niezależne moduły obliczeniowe, łącznie z obsługą interpolowanego wykresu.
Wysoka jakość wykonania programu i drukowanych orzeczeń była charakterystyczną cechą programu. Aplikacja stała się pierwowzorem dla wersji Windowsowych, które były tworzone w następnych latach. Jednocześnie Labor Tech 1 w wersji DOS był ostatnim programem, napisanym dla tego systemu.

Tron (DOS)
1998
remake słynnej gry zręcznościowej
"Tron"
W ramach kontynuowania nauki i zdobywania doświadczeń powstała kolejna gra komputerowa, tym razem oparta na starym hicie - grze "Tron" (powstały także dwa filmy pod tym tytułem).

Główną zasadą gry było prowadzenie pojazdu, zostawiającego za sobą cyfrowy, świetlny ślad w postaci "muru". Uderzenie w mur niszczy pojazd, tym samym skreślając szansę gracza na pomyślne wygranie danej rundy. Pojazd może skręcać pod kątem prostym w jednym z trzech kierunków. Im dłużej trwa gra, tym więcej śladów zostaje, i tym bardziej gracz musi wykazać się zręcznością aby wygrać rundę. Wygrywa ten, kto zostanie na planszy sam dłużej niż kilka sekund.
Napisana w oparciu o autorski silnik wyświetlający w PASCALU gra pozwalała na grę do 4 graczy naraz (przy użyciu tylko samej klawiatury). Posiadała ładną i przejrzystą grafikę 2D/3D (mieszana niska i wysoka rozdzielczość + renderowana grafika + łagodne przejścia fade-out) oraz obsługiwała kartę muzyczną Sound Blaster i wbudowany w PC głośnik.

Oczko (DOS)
1997
komputerowa implementacja gry karcianej
"Oczko"
Oczko to popularna gra karciana. Polega na takim uzbieraniu odpowiednio punktowanych kart, aby ich suma nie przekroczyła 21. Proste zasady, jednak wciąga.

Gra została napisana w ramach samodzielnej nauki języka programowania (PASCAL), w systemie DOS, w oparciu o wysoką rozdzielczość (640x480). Była to produkcja typowo hobbystyczna, pisana na własne potrzeby - nauki efektywnego programowania środowisk graficznych.

Co ciekawe, większość gier w tym okresie działało w niskiej rozdzielczości (320x200), więc podjęcie tematu stworzenia gry w wysokiej rozdzielczości była swego rodzaju wyzwaniem. Powstała gra posiadała estetyczną i przyciągającą oko grafikę, a pierwotne założenie zostało osiągnięte.

Aplikacja pozwalała na zdefiniowanie nazw obu graczy - równiez uwzględniała karciany "bank" przy rozdaniu kart.

Doświadczenie zdobyte przy z pozoru błahej hobbystycznej produkcji zaowocowało stworzeniem autorskiego systemu wyświetlania interfejsu (okienkowego), zastosowanego w programie obliczeniowym Labor Tech 1 dla DOS.

Młotek Schmidta N (DOS)
1996
badania nieniszczące betonu/żelbetu
przy użyciu Młotka Schmidta N
Pierwsza poważna aplikacja obliczeniowa, prekursor aplikacji komputerowych SkyRaster. Stworzona dla firmy PRO-TECH na podstawie wieloletniego doświadczenia inż. Czesława Kupaja. Aplikacja zapewniała zgodne z normą obliczenia i stała się podstawową pomocą w obliczeniach wytrzymałości betonu w wielu laboratoriach w Polsce.

Program przeznaczony był do badań nieniszczących betonu (żelbetu) wg obowiązującej normy PN oraz instrukcji ITB.
Aplikacja przyspieszała procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu z jego klasyfikacją (określeniem klasy betonu) oraz oceną jakości betonu na podstawie wskaźnika zmienności i wsp. jednorodności.
Wyniki z przebiegiem obliczeń były prezentowane w postaci orzeczenia wraz z prezentacją parametru hipotetycznego na wydruku.

Aplikacja została napisana w PASCALU i posiadała interfejs w popularnym trybie tekstowym DOS. W zakresie oprogramowania drogowego była to jedyna aplikacja obliczeniowa napisana przez M.Kupaja, która została wydana w trybie tekstowym. W następnych bowiem aplikacjach nacisk został położony również na zwiększenia intuicyjności interfejsu - i tym samym aplikacje pracowały już w trybie graficznym i okienkowym.


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.