• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Portfolio - geologia i geotechnikaPoniżej prezentujemy rozwiązania opracowane w zakresie dziedziny geologii i geotechniki:

Sonda Dynamiczna
XI.2012-III.2013
Oprogramowanie do opracowywania badań sondowania gruntu, wg badań z użyciem sondy dynamicznej (np. DPL SD-10)
We współpracy z uznanym dystrybutorem sprzętu geotechnicznego Geolab na przełomie 2012/2013, został zaprojektowany i wykonany program, pozwalający na szybkie i intuicyjne opracowanie badań gruntu w postaci kart sondowania.
Program został wyposażony w wygodny edytor profili litologicznych, umożliwiający szybkie zdefiniowanie właściwości badanego gruntu. Co ważniejsze, jako jeden z nieliczonych programów do tego typu, został wzbogacony o moduł weryfikacji zgodności z normą w postaci ścisłej (restrykcyjnej) bądź uproszczonej. Dzięki temu program można wykorzystać zarówno do badań oparty o starsze normy PN-B jak i nowsze PN-EN.
Prezentowane przez program arkusze są konfigurowalne, tj. użytkownik może wybrać interesujące go kolumny, które mają być przedstawione na wykresie. Niepodważalną zaletą programu jest jego cena i specjalizacja - użytkownik nie musi kupować drogiego pakietu geotechnicznego, aby móc profesjonalnie opracować tego typu badania.

SkyRaster.Net
II.2012
Strona Serwisowa WWW, udostępniająca innowacyjny system wynajmu oprogramowania oraz funkcje serwisowe (śledzenie zgłoszeń serwisowych)
W lutym 2012 udostępniliśmy kolejny serwis, będący następcą starszego serwisu dobra-umowa.pl. Obecny serwis udostępnia nowe funkcjonalności i dostarczony został w szacie graficznej bardziej powiązanej z firmą.

Innowacją w serwisie okazała się integracja z systemem Wynajmu Oprogramowania SkyRaster. Dzięki temu, użytkownicy mogą w wygodny sposób wynajmować programy, co najważniejsze - za atrakcyjne kwoty, które sprawią, iż każdy program jest w zasięgu każdego portfela. Brak zbędnych formalności i błyskawiczna możliwość startu to jedne z wielu zalet naszego nowego systemu. Wraz ze startem usługi wynajmu dostarczone nowe instalatory, które pozwalają na jeszcze szybsze i wygodniejsze zainstalowanie oprogramowania.
Serwis umożliwia zarówno obsługę dzierżawy oprogramowania, jak i obsługę kwestii serwisowych,tj. uzyskiwania aktualizacji oraz zgłaszanie sugestii, uwag bądź ew. błędów dotyczących programów. Śledzenie zgłoszeń jest wygodne i pozwala w szybki sposób sprawdzić status rozwoju oprogramowania.

Labor Tech 4
VI.2011
oznaczanie wsk. zagęszczenia wg met. objętościomierza piaskowego lub wodnego
badania laboratoryjne, geotechnika
W czerwcu 2011 udostępniliśmy naszym klientom najnowszy produkt - Labor Tech 4. Program został opracowany w celu przyspieszania pracy w laboratorium drogowym lub przyzakładowym.
Na podstawie profesjonalnie wykonanej analizy zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy program z serii wspomagania badań geotechnicznych. Tym samym oferujemy klientom kolejny produkt posiadający duże możliwości i rozwiązujący kompleksowo problemy spotykane podczas badań gruntu.
Na szczególną uwagę zasługuje intuicyjny interfejs wprowadzania danych oraz zintegrowane możliwości automatyzacji pomiaru z wykorzystaniem wag elektronicznych z interfejsem szeregowym.

Program przeznaczony do oznaczania wskaźnika zagęszczenia z użyciem objętościomierza piaskowego lub wodnego pozwala na wygodne przeprowadzenie badania i uzyskanie stanu zagęszczenia gruntu oraz przyspiesza opracowywanie profesjonalnych orzeczeń o jakości badanego gruntu. Program oferuje tym samym uzupełnienie metod, opracowanych we wcześniejszym programie Labor Tech 1.

Labor Tech 2 PRO MOBILE
X.2010
mobilne oprogramowanie do analizy sitowej gruntu wg normy polskiej (PN) i unijnej (PN-EN)
laboratoria drogowe, geotechnika, geologia
Najnowszy program, będący rozwinięciem oprogramowania terminalowego Labor Tech 2 PRO Terminal, w samodzielną aplikację, pozwalającą na zautomatyzowane wykonywanie analizy sitowej. W odróżnieniu od aplikacji terminalowej, LT2PRO Mobile nie wymaga do obliczeń komputera PC, oferując tym samym znacznie większe możliwości pracy. Oprogramowanie jest przeznaczone na urządzenia typu PDA - palmtopy.
Estetyczny program z nowoczesnym interfejsem graficznym, w ramach systemu Geologic Analyzer umożliwia w sposób istotny przyspieszenie badań sitowych gruntu w laboratoriach drogowych, materiałów budowlanych lub w przedsiębiorstwach geologicznych.
Ze względu na większe możliwości, oferowane przez program LT2PRO Mobile, oprogramowanie terminalowe LT2PRO Terminal nie będzie już dostępne w sprzedaży.

TrackLab GeologicAnalyzer
XI.2010
mobilny system analizy sitowej gruntu
laboratoria drogowe, geotechnika, geologia
System umożliwiający znaczne przyspieszenie badań sitowych gruntu w laboratoriach drogowych lub materiałów budowlanych.
System składa się z:
  • Ultra Adaptera konwertującego sygnał szeregowy z wagi (interfejs RS232) na sygnał bezprzewodowy wraz z odpowiednim kablem podłączonym do wagi elektronicznej
  • Palmtopa odbierającego i sterującego wagą elektroniczną w sposób bezprzewodowy
  • Oprogramowania Terminalowego - Labor Tech 2 PRO Mobile - rejestratora danych
  • Oprogramowania PC - programu Labor Tech 2 PRO wyposażonego w moduł komunikacji (COM) z palmtopem, umożliwiający sterowanie programem przez palmtopa
System ma szczególne zastosowanie tam, gdzie dysponujemy wagami elektronicznymi i zachodzi konieczność umieszczenia komputera PC w innym pomieszczeniu, niż wagi.
Jeśli użytkownik posiada kilka wag, system również może je obsłużyć, pozwalając na jednoczesne wykonywanie 3 pomiarów.
Dzięki zestawieniu odpowiedniego sprzętu, można całkowicie wyeliminować konieczność zapisywania wyników na kartce i przesyłać je bezpośrednio do palmtopa lub komputera PC.

Ultra Adapter UA-110
V.2010
uniwersalny adapter szeregowy
urządzenie do konwersji przewodowej i bezprzewodowej sygnałów szeregowych (RS232)
Uniwersalny adapter szeregowy, powstały w oparciu o design UCProjects.eu, pozwalający na zmianę interfejsu szeregowego bez konieczności zakupywania oddzielnych złączek, kabli adapterowych..itp Ultra Adapter integruje przewodowe urządzenia i czyni je bezprzewodowymi. Porty:
• Bluetooth - port bezprzewodowy do podłączenia urządzeń elektronicznych, PC i PDA
• USB - port podłączeniowy do komputera PC
• RS232 - port do podłączania większości urządzeń elektronicznych, PC i niektórych PDA
• RJ12 - port do podłączania niektórych urządzeń pomiarowych i elektronicznych, (TTL/CMOS)
Dostępnych 6 trybów pracy:
RS232 - Bluetooth, • RS232 - USB, • Bluetooth - USB, • RJ12 - Bluetooth, • RJ12 - RS232 i • RJ12 - USB.

Sprzęt pozwala przede wszystkim na bezprzewodowe wykorzystanie urządzeń z RS-232, takich jak: odbiorniki GPS, wagi elektroniczne, czytniki, kasy fiskalne, pirometry, czujniki, sondy geotechniczne, dalmierze, mierniki promieniowania, tachimetry, głowice pomiarowe, odbiorniki radiowe i zdalnego sterowania. Dzięki technologii Bluetooth połączenie może nastąpić zarówno pomiędzy komputerem PC, UMPC, jak i palmtopem/smartfonem PDA.

Labor Tech 2 PRO
I.2009
program do kompleksowej klasyfikacji gruntu na podstawie analizy sitowej
laboratoria drogowe, geotechnika i geologia
Z początkiem roku 2009 udostępniliśmy naszym klientom najnowszy produkt - Labor Tech 2 PRO. Program został opracowany bazując na podstawie wcześniejszych osiągnięć na polu przyspieszania badań analiz sitowych.
Analizując potrzeby klientów i ściśle współpracując z wymagającymi użytkownikami, stworzyliśmy program, oferujący klientom bardzo dużo możliwości. Program przeznaczony do przedmiotowej klasyfikacji i wykonywania orzeczeń o jakości gruntu pozwala na wygodne definiowanie wymagań normowych, wprowadzanie wyników badań wg zestawionych wymagań. Możliwość zmiany zestawu sit, wyboru metody klasyfikacji oraz możliwość wpływania na stylistykę arkusza czyni ten program bardziej elastycznym, a przez to najnowocześniejszym programem do tego celu na rynku. Aplikacja obsługuje normy PN oraz ISO. Program stanowi godnego następcę starszego programu Labor Tech 2 i jest jednym z popularniejszych programów, sprzedawanych przez firmę SkyRaster.

Labor Tech 3
XI.2008
program do opracowania badań kruszyw na podstawie analizy sitowej
badania laboratoryjne, geotechnika
Powstały pod koniec 2008r. w ścisłej współpracy z Laboratorium Drogowym GDDKiA w Krakowie, program ma za zadanie w sprawny sposób, umożliwiać opracowywanie badań kruszyw z uwzględnieniem analizy sitowej. Aplikacja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi dla kruszyw normami.

Program przeznaczony jest do klasyfikacji i wykonywania orzeczeń o jakości kruszywa na podstawie badań laboratoryjnych. Aplikacja pozwala na wygodne definiowanie wymagań normowych, wprowadzanie wyników badań wg zestawionych wymagań. Możliwość zmiany zestawu sit, krzywych granicznych oraz możliwość wpływania na stylistykę arkusza czyni ten program bardziej elastycznym, a przez to najnowocześniejszym programem do tego celu na rynku.
Potwierdzeniem wysokiej jakości programu jest jego popularność wśród naszych Klientów. Zalety i trafne rozwiązania programu zostały wykorzystane do budowy następnego programu Labor Tech 2 PRO, który również okazał się sukcesem.

Labor Tech 1
2000
oznaczanie wilg. optymalnej i wsk. zagęszczenia wg met. Proctora (geotechnika)
program dla Windows 95
Intuicyjny program dla laboratoriów drogowych miał swoją premierę w 2000r dla systemu Windows 95.

Program został napisany od podstaw, bazując na doświadczeniu zdobytym przy jego pierwowzorze - wersji dla systemu DOS oraz przy programie Młotek Schmidta N dla Windows. Powstała wersja posiadała efektywny system wyświetlania orzeczeń, który z pewnymi poprawkami jest wykorzystywany również w obecnie sprzedawanych wersjach.

Program przeznaczony jest do oznaczania:
  • wilgotności optymalnej gruntu budowlanego (drogowego) wg met. PROCTORA,
  • wskaźnika zagęszczenia gruntu wg met. PROCTORA na etapie robót ziemnych w drogownictwie, przekopach ulic, itp., przygotowania podłoża pod budowę obiektów budowlanych.
Wyniki obliczeń i wykresy prezentowane są w postaci estetycznego orzeczenia z możliwością jego wydrukowania.

Program posiada najnowsze aktualizacje (dostosowanie do Windows XP/Vista/7) i jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Labor Tech 2
2001
klasyfikacja gruntów na podstawie analizy sitowej
laboratoria drogowe, geotechnika
Kolejny program z serii Labor Tech, przeznaczony do analizy sitowej gruntu. Powstała w 2001 aplikacja umożliwiała klasyfikację przedmiotową gruntów na podstawie badań laboratoryjnych. Aplikacja na podstawie uziarnienia (wyznaczonego analitycznie i graficznie) określała rodzaj gruntu (np. P0, Pr, Ps...itp), oznaczała wsk. różnoziarnistości, wsk. filtracji k10, umożliwiała wprowadzanie innych parametrów wyznaczonych laboratoryjnie.
Wyniki przedstawiane były na wydruku - arkuszu orzeczenia klasyfikacyjnego.

W aplikacji wykorzystano doświadczenie zdobyte przy stworzeniu poprzednich programów (zarówno dla DOS jak i Windows) - program był intuicyjny i wygodny w obsłudze. Z tego też względu program Labor Tech 2 cieszył się swego czasu dużą popularnością.

W 2009 roku w SkyRaster zakończono sprzedaż programu na wersji 1.5. Tym samym w sprzedaży pojawił się następca - program Labor Tech 2 PRO, zapewniający jeszcze bardziej intuicyjną i kompleksową obsługę obliczeniową, łącznie z uwzględnieniem normy unijnej.


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.