• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Portfolio - geodezja, pomiary i kartografiaPoniżej prezentujemy rozwiązania opracowane z zakresu geodezji, pomiarów i kartografii:

TrackLab AreaControl v2
VII.2010
mobilny system kontroli powierzchniowej w wersji z dostosowaniami do 2010r
geodezja, pomiary GPS, pomiary działek, GIS, Windows Mobile
Najnowsza generacja systemu do geodezyjnej kontroli powierzchniowej, przystosowanego do wymogów ARiMR.
System umożliwia wygodne i sprawne zarządzanie i wykonywanie kontroli działek rolnych przy pomocy urządzeń klasy PDA. Nowoczesny system zarządzający pozwala w łatwy sposób zlokalizować wykonane prace i urządzenia, na jakich zostały pomiary wykonane.

System składa się z dwóch głównych komponentów - aplikacji na komputery PC oraz na urządzenia mobilne z systemem Windows CE lub Windows Mobile.

W wersji z 2010r. TrackLab umożliwiał m.in. dodawanie zdjęć wraz kierunkami ich wykonania, drukowanie raportów z kontroli, pełny eksport pomierzonych danych do formatu bazy MDB oraz zawierał pomniejsze dostosowania do wymogów ARiMR z 2010r.
Tracklab v.2 to także bogate możliwości wektoryzacyjne oraz pakiet dodatkowych narzędzi, umożliwiających sprawne przeprowadzenie kontroli.

Ultra Adapter UA-110
V.2010
uniwersalny adapter szeregowy
urządzenie do konwersji przewodowej i bezprzewodowej sygnałów szeregowych (RS232)
Uniwersalny adapter szeregowy, powstały w oparciu o design UCProjects.eu, pozwalający na zmianę interfejsu szeregowego bez konieczności zakupywania oddzielnych złączek, kabli adapterowych..itp Ultra Adapter integruje przewodowe urządzenia i czyni je bezprzewodowymi. Porty:
• Bluetooth - port bezprzewodowy do podłączenia urządzeń elektronicznych, PC i PDA
• USB - port podłączeniowy do komputera PC
• RS232 - port do podłączania większości urządzeń elektronicznych, PC i niektórych PDA
• RJ12 - port do podłączania niektórych urządzeń pomiarowych i elektronicznych, (TTL/CMOS)
Dostępnych 6 trybów pracy:
RS232 - Bluetooth, • RS232 - USB, • Bluetooth - USB, • RJ12 - Bluetooth, • RJ12 - RS232 i • RJ12 - USB.

Sprzęt pozwala przede wszystkim na bezprzewodowe wykorzystanie urządzeń z RS-232, takich jak: odbiorniki GPS, wagi elektroniczne, czytniki, kasy fiskalne, pirometry, czujniki, sondy geotechniczne, dalmierze, mierniki promieniowania, tachimetry, głowice pomiarowe, odbiorniki radiowe i zdalnego sterowania. Dzięki technologii Bluetooth połączenie może nastąpić zarówno pomiędzy komputerem PC, UMPC, jak i palmtopem/smartfonem PDA.

TrackLab AreaControl
VI.2009
mobilny system kontroli powierzchniowej z użyciem GPS
w wersji z dostosowaniami wg instrukcji kontroli ARIMR dla roku 2009
Wdrożony w 2009 roku system wg obowiązującej instrukcji kontroli powierzchniowych ARiMR, przeznaczony dla wykonawców kontroli (przedsiębiorstw geodezyjnych).
Aplikacja pozwalała na kompleksowe zarządzanie procesem kontroli działek metodami IT/FOTO, począwszy od przygotowania danych, poprzez wykonywanie pomiaru GPS i zdjęć na urządzeniach mobilnych, kończąc na opracowaniu i edycji pomiarów do formatów akceptowanych przez ARiMR.
Nowoczesny system zarządzający pozwalał w łatwy sposób zlokalizować wykonane prace i urządzenia, na jakich zostały wykonane pomiary. System składa się z aplikacji na komputery PC (aplikacja typu CAD) oraz aplikacji GISowej na palmtopy (PDA).
Dzięki otwartemu podejściu do klienta oraz udostępnieniu dynamicznie rozwijanej niezależnej platformy, aplikacja zyskała przychylność wykonawców kontroli, a projekt okazał się sukcesem.

Terrain Inspector II
VII.2008
mobilny system wspomagania i nadzoru kontroli terenowych (rolniczych)
System umożliwiający pomiar oraz przetwarzanie informacji dotyczących działek rolnych. System składał się z części mobilnej (na PocketPC) oraz części PC (synchronizacja i przetwarzanie danych).
Podobnie jak pierwszy Terrain Inspector, aplikacja była tworzona w kooperacji z krakowską firmą Dephos sp. z o.o. (sprzedaż) oraz chorzowską firmą Eurosystem sp. z o.o. (projekt i kwestie merytoryczne).
Wersja przeznaczona do kontroli terenowych wg instrukcji ARiMR z roku 2008.
Dodane funkcjonalności programu:
  • podział na moduły IT (inspekcje terenowe) + FOTO (inspekcje foto)
  • podział na warstwy (główna, podrzędne, DKR)
  • usprawnione opisywanie DKR
  • wygodne wpisywanie listy inspektorów
  • usprawnione wyświetlanie map ewidencyjnych (podkładu XML)
  • nowa wersja protokołu (2008 rok) oraz obliczeń kompensacji (2008 rok)
  • współpraca z oprogramowaniem Vertical oraz Algeo
  • usprawniony Synchronizer danych PC

TrackLab Area
IV.2008
system do wykonywania pomiarów powierzchni przy użyciu GPS
TrackLab to złożony system, wdrożony w 2008r, pozwalający dzięki modułowi Area na wykonywanie pomiarów powierzchni urządzeniami typu PocketPC. W odróżnieniu jednak od innych aplikacji, dostępnych na rynku, aplikacja na PocketPC była ściśle powiązana z serwerami SkyRaster.
Każdy pomiar wykonany z użyciem aplikacji na PocketPC był wysyłany na serwer w celu dalszych obliczeń. Z tego też powodu każdy pomiar mógł zostać zweryfikowany przez użytkownika na specjalnie zaprojektowanym panelu TrackLabWWW. System oferował możliwość zamówienia map pomiaru w formacie GPX/KML. Na życzenie użytkownika, firma SkyRaster oferowała pakiety usług outsourcingowych, dotyczących wykonywania opracowań pomiarów do formatu PDF.
Dzięki wprowadzonym funkcjonalnościom, użytkownik dysponował wygodnym systemem, który pozwalał na realizację prostych usług z zakresu geodezji za atrakcyjną cenę. Każdy klient systemu dodatkowo otrzymywał pomoc techniczną i cenne wskazówki ułatwiające wykonywanie pomiarów.
System został opisany szerzej na tej stronie.

Terrain Inspector
2007
mobilny system wspomagania i nadzoru kontroli terenowych (rolniczych) dla Windows Mobile
pomiary GPS, inwentaryzacja fotograficzna, nawigacja, GIS, geodezja, palmtopy
System geoinformatyczny stworzony w 2007 roku podczas pracy etatowej w krakowskiej firmie Dephos sp. z o.o., z udziałem chorzowskiej spółki geodezyjnej Eurosystem sp. z o.o., jako konsultanta i dostawcy projektu merytorycznego.
Bazując na doświadczeniu uzyskanym przy rozwoju aplikacji na palmtopy, w szczególności aplikacji GPSTracker, M.Kupaj stworzył od podstaw niezależną aplikację, będącą pionierskim rozwiązaniem jeśli chodzi o gisowe mobilne aplikacje przeznaczone do realizacji ściśle wyznaczonego celu: wspomagania pracy wykonawców kontroli działek rolnych dla ARiMR. Zaprojektowany intuicyjny interfejs był jedną z zalet programu. Stworzenie aplikacji poprzedziły też badania wykonane przez Autora, sprawdzające przydatność palmtopów z wbudowanymi i zewnętrznymi antenami GPS do realizacji przedmiotowych kontroli. Na bazie uzyskanych doświadczeń uzyskano sprawnie działającą aplikację, pozwalająca na szeroki zakres pracy.
Powstanie Terrain Inspectora pokazało firmom geodezyjnym, iż krajowe rozwiązania oparte o innowacyjne technologie potrafią dorównywać będącym na rynku profesjonalnym aplikacjom inżynierskim. Program przyczynił się tym samym do rozwoju rynku oprogramowania geodezyjnego GPS do pomiarów powierzchni - w następstwie sukcesu programu, w późniejszych latach również inne firmy podjęły się wyzwania tworzenia oprogramowania mobilnego do w/w celu.

GPS Tracker
2006
aplikacja mobilna do geodezyjnego pomiaru punktów z użyciem GPS
geodezja, gis, pomiary współrzędnych
Napisany w 2006 program na palmtopa - PDA (PocketPC), umożliwiający sprawdzenie pozycji i pomiar punktowy (seria pomiarów) z wizualnym określeniem dokładności. Program napisany pod kątem posiadanego doświadczenia geodezyjnego został wyposażony w moduł przeliczania współrzędnych na układ 1992.
Program wizualizował dokładność pomiaru punktowego w intuicyjny sposób, posiadał też moduły logowania i wyświetlania pokonanej trasy na prostej mapie.

Doświadczenie zdobyte w realizacji projektu zaowocowały pomyślnie stworzonymi projektami, związanymi z GPS i technologiami mobilnymi, opracowanymi przez Autora w następnych latach.


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.