• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Portfolio - fotogrametria i modelowanie 3DPoniżej prezentujemy rozwiązania opracowane w zakresie dziedziny fotogrametrii i modelowania 3D:

Carport Architect 3D wersja wielojęzykowa
II-III.2013
Modernizacja programu do wizualizacji wiat garażowych i zadaszeń z drewna wykonanego dla CarportPlanet - program jest dostępny bezpłatnie na stronie CarportPlanet.pl
Wraz z początkiem roku 2013 i powodzeniem projektu Carport Architect 3D, została przygotowana lokalizacja programu na język angielski oraz niemiecki. Translacja objęła również internetową stronę Producenta zadaszeń CarportPlanet.

Oprócz tego program został wzbogacony o nowy typ konstrukcji dachu (S-kształtkę), oraz wyposażony w pomniejsze usprawnienia i poprawki.Carport Architect 3D (PL)
IX-XII.2012
Program do wizualizacji wiat garażowych i zadaszeń z drewna wykonany dla CarportPlanet
Program jest dostępny bezpłatnie na stronie CarportPlanet.pl
Wraz z końcówką roku 2012, zakończony został projekt, który był elementem "powrotu do źródeł" związanych z opracowywaniem narzędzi CAD/3D.
Dla Producenta zadaszeń CarportPlanet został zrealizowany projekt innowacyjnego i łatwego w obsłudze programu narzędziowego do wizualizacji i ułatwiania zamawiania wycen.

Program został wyposażony nie tylko w moduł wizualizacji kilku typów wiat/zadaszeń w 3D, ale także możliwość wpasowania wiaty w dowolnie wybrane przez użytkownika zdjęcie. Dodatkowo w programie uwzględniono możliwość animacji modelu (obrót) oraz symulacji cienia, bazującego na algorytmie obliczeniowym, symulującym położenie Słońca, na podstawie daty i lokacji.

BluePrint Modeler
2003-2005
system do rekonstrukcji fotogrametrycznych i modelowania obiektów 3D
fotogrametria, geodezja, wirtualna rzeczywistość (VR)
Zakończona w 2005 aplikacja do kompleksowego wykonywania rekonstrukcji fotogrametrycznych. Aplikacja powstała w wyniku badań i zainteresowań M.Kupaja w zakresie geodezji, fotogrametrii oraz rekonstrukcji obiektów 3D.

Program posiadał rozwiązania dedykowane rekonstrukcjom przeprowadzanym z rzutów ortogonalnych, czyli popularnych schematów architektonicznych. Aplikacja pozwalała na podstawie zdjęcia bądź skanu schematu utworzyć zrektyfikowane obrazy (poddane m.in. korekcji zniekształceń dystorsji oraz perspektywicznych), umożliwiające tym samym dokładny fotogrametryczny pomiar i stworzenie przestrzennego modelu obiektu.
System został wyposażony w moduł CAD (edycyjny) oraz fotogrametryczny, pozwalający na sprawne dokonanie prac w zakresie korekcji zdjęć lub planów, służących do rekonstrukcji.
Zaimplementowane w aplikacji mechanizmy pozwalały na rekonstrukcję siatki modelu, a zapewniając możliwości pokrycia obiektu wyciągniętą ze zdjęcia teksturą, użytkownik otrzymał potężne narzędzie do rekonstrukcji obiektów nisko-poligonowych 3D. BluePrint Modeler był projektowany jako niezależny i spójny system, niewymagający innych programów CAD do działania. Aplikacja posiadała również możliwość eksportu gotowego obiektu do formatu VRML.

Photogrammetric Reconstruction Systems for VR
2005
praca dyplomowa (magisterska) dotycząca systemów rekonstrukcji geometrii przy pomocy metod fotogrametrycznych, Uniwersytet Zielonogórski, promotor dr.inż Sławomir Nikiel
Opracowanie napisane w języku angielskim, będące zwieńczeniem 3-letniej pracy w zakresie projektowania, rozwoju i wykorzystania systemów rekonstrukcji fotogrametrycznych na przykładzie autorskiego narzędzia CAD - aplikacji BluePrint Modeler.
Praca została podzielona na szereg rozdziałów. Czytelnik otrzyma zarówno porcję informacji o kwestiach teoretycznych, jak i praktyczne informacje, pozwalające przybliżyć mu istotę rekonstrukcji obiektów 3D, bazujących na zdjęciach bądź planach architektonicznych (blueprints). W Pracy przedstawiono testy popularnych na rynku aparatów i poziomu zniekształceń ich obiektywów. Praca opisuje metody ekstrakcji i prostowania tekstur obiektów 3D, otrzymywanych wprost ze zdjęć. Na bazie badań powstał również moduł oprogramowania, pozwalający na efektywną redukcję dystorsji. Praca obejmuje także geodezyjną analizę dokładnościową. wybranych metod. Pod koniec Pracy czytelnik ujrzy praktyczne zastosowanie BluePrint Modelera, wraz ze schematem działania aplikacji. Dla zainteresowanych - praca jest szerzej opisana na tej stronie.

Moduł Korekcji Dystorsji Soczewki
2005
program do kalibracji i korekcji dystorsji sferycznej
dystorsja, korekcja jakości obrazu, fotogrametria
Program przeznaczony do korekcji dystorsji (aberracji sferycznej występującej w aparatach fotograficznych). Bazujący na procedurach BluePrint Modelera i "ubrany" w wersję zewnętrzną, nie wymagającą BPM.
Więcej informacji można znaleźć na podstronie dotyczącej zniekształceń sferycznych.
Możliwości systemu:
  • automatyczna kalibracja dystorsji sferycznej z zapisem odpowiedniego profilu,
  • zarządzanie wykonanymi profilami dystorsji,
  • automatyczna korekcja na podstawie bazy profili dystorsji,
  • wyświetlanie wykresu dystorsji,
  • korekcja dystorsji zarówno dla obrazów, jak i animacji (AVI),
  • możliwość nadawania dystorsji zdjęciom,
  • wykonana baza profili dla kilkunastu popularnych aparatów znajdujących się na rynku,
  • praca wsadowa z możliwością wyostrzania zdjęć po usunięciu dystorsji


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.