• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Portfolio - drogownictwo i budownictwoPoniżej prezentujemy rozwiązania opracowane w zakresie dziedziny drogownictwa i budownictwa:

Sonda Dynamiczna
XI.2012-III.2013
Oprogramowanie do opracowywania badań sondowania gruntu, wg badań z użyciem sondy dynamicznej (np. DPL SD-10)
We współpracy z uznanym dystrybutorem sprzętu geotechnicznego Geolab na przełomie 2012/2013, został zaprojektowany i wykonany program, pozwalający na szybkie i intuicyjne opracowanie badań gruntu w postaci kart sondowania.
Program został wyposażony w wygodny edytor profili litologicznych, umożliwiający szybkie zdefiniowanie właściwości badanego gruntu. Co ważniejsze, jako jeden z nieliczonych programów do tego typu, został wzbogacony o moduł weryfikacji zgodności z normą w postaci ścisłej (restrykcyjnej) bądź uproszczonej. Dzięki temu program można wykorzystać zarówno do badań oparty o starsze normy PN-B jak i nowsze PN-EN.
Prezentowane przez program arkusze są konfigurowalne, tj. użytkownik może wybrać interesujące go kolumny, które mają być przedstawione na wykresie. Niepodważalną zaletą programu jest jego cena i specjalizacja - użytkownik nie musi kupować drogiego pakietu geotechnicznego, aby móc profesjonalnie opracować tego typu badania.

iPlanograf
III-V.2012
Oprogramowanie i osprzęt do planografu, system do badania nierówności nawierzchni, m.in. wg normy BN-68/8931-04
We współpracy z JLDesigns w roku 2012, na zamówienie jednego z naszych Klientów, zaprojektowaliśmy cyfrową stację pomiarową, pozwalającą na zamontowanie na planografie oraz wykonanie pomiaru badania nierówności nawierzchni.
Zaletą naszego systemu jest duża mobilność - iPlanograf korzysta z bezprzewodowego wysyłu informacji (opartego o inne nasze rozwiązanie - Ultra Adapter). Z tego względu użytkownik nie musi martwić się o kabel USB/szeregowy, lecz podłącza się do urządzania poprzez wygodne łącze radiowe Bluetooth. Urządzenie pozwala na podłączenie jednego czujnika, zamontowanego na kole pomiarowym oraz jednego czujnika potencjometrycznego, do badania nierówności nawierzchni. Urządzenie jest odporne na wstrząsy, zakłócenia oraz na możliwość ochlapania przez wodę.
Dostarczane przez nas autorskie i profesjonalne oprogramowanie integruje nie tylko funkcjonalność rejestracji pomiaru, ale także zwiększa jego dokładność (w czasie rzeczywistym). Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować dokładność lokalizacji (rzędna pozioma) na wyższym poziomie, niż obecne urządzenia tego typu na rynku. Oprócz tego użytkownik może swobodnie opisać i zarządzać pomiarem, drukować orzeczenia a nawet kalibrować urządzenie.

SkyRaster.Net
II.2012
Strona Serwisowa WWW, udostępniająca innowacyjny system wynajmu oprogramowania oraz funkcje serwisowe (śledzenie zgłoszeń serwisowych)
W lutym 2012 udostępniliśmy kolejny serwis, będący następcą starszego serwisu dobra-umowa.pl. Obecny serwis udostępnia nowe funkcjonalności i dostarczony został w szacie graficznej bardziej powiązanej z firmą.

Innowacją w serwisie okazała się integracja z systemem Wynajmu Oprogramowania SkyRaster. Dzięki temu, użytkownicy mogą w wygodny sposób wynajmować programy, co najważniejsze - za atrakcyjne kwoty, które sprawią, iż każdy program jest w zasięgu każdego portfela. Brak zbędnych formalności i błyskawiczna możliwość startu to jedne z wielu zalet naszego nowego systemu. Wraz ze startem usługi wynajmu dostarczone nowe instalatory, które pozwalają na jeszcze szybsze i wygodniejsze zainstalowanie oprogramowania.
Serwis umożliwia zarówno obsługę dzierżawy oprogramowania, jak i obsługę kwestii serwisowych,tj. uzyskiwania aktualizacji oraz zgłaszanie sugestii, uwag bądź ew. błędów dotyczących programów. Śledzenie zgłoszeń jest wygodne i pozwala w szybki sposób sprawdzić status rozwoju oprogramowania.

Labor Tech 4
VI.2011
oznaczanie wsk. zagęszczenia wg met. objętościomierza piaskowego lub wodnego
badania laboratoryjne, geotechnika
W czerwcu 2011 udostępniliśmy naszym klientom najnowszy produkt - Labor Tech 4. Program został opracowany w celu przyspieszania pracy w laboratorium drogowym lub przyzakładowym.
Na podstawie profesjonalnie wykonanej analizy zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy program z serii wspomagania badań geotechnicznych. Tym samym oferujemy klientom kolejny produkt posiadający duże możliwości i rozwiązujący kompleksowo problemy spotykane podczas badań gruntu.
Na szczególną uwagę zasługuje intuicyjny interfejs wprowadzania danych oraz zintegrowane możliwości automatyzacji pomiaru z wykorzystaniem wag elektronicznych z interfejsem szeregowym.

Program przeznaczony do oznaczania wskaźnika zagęszczenia z użyciem objętościomierza piaskowego lub wodnego pozwala na wygodne przeprowadzenie badania i uzyskanie stanu zagęszczenia gruntu oraz przyspiesza opracowywanie profesjonalnych orzeczeń o jakości badanego gruntu. Program oferuje tym samym uzupełnienie metod, opracowanych we wcześniejszym programie Labor Tech 1.

TrackLab GeologicAnalyzer
XI.2010
mobilny system analizy sitowej gruntu
laboratoria drogowe, geotechnika, geologia
System umożliwiający znaczne przyspieszenie badań sitowych gruntu w laboratoriach drogowych lub materiałów budowlanych.
System składa się z:
  • Ultra Adaptera konwertującego sygnał szeregowy z wagi (interfejs RS232) na sygnał bezprzewodowy wraz z odpowiednim kablem podłączonym do wagi elektronicznej
  • Palmtopa odbierającego i sterującego wagą elektroniczną w sposób bezprzewodowy
  • Oprogramowania Terminalowego - Labor Tech 2 PRO Mobile - rejestratora danych
  • Oprogramowania PC - programu Labor Tech 2 PRO wyposażonego w moduł komunikacji (COM) z palmtopem, umożliwiający sterowanie programem przez palmtopa
System ma szczególne zastosowanie tam, gdzie dysponujemy wagami elektronicznymi i zachodzi konieczność umieszczenia komputera PC w innym pomieszczeniu, niż wagi.
Jeśli użytkownik posiada kilka wag, system również może je obsłużyć, pozwalając na jednoczesne wykonywanie 3 pomiarów.
Dzięki zestawieniu odpowiedniego sprzętu, można całkowicie wyeliminować konieczność zapisywania wyników na kartce i przesyłać je bezpośrednio do palmtopa lub komputera PC.

Labor Tech 2 PRO MOBILE
X.2010
mobilne oprogramowanie do analizy sitowej gruntu wg normy polskiej (PN) i unijnej (PN-EN)
laboratoria drogowe, geotechnika, geologia
Najnowszy program, będący rozwinięciem oprogramowania terminalowego Labor Tech 2 PRO Terminal, w samodzielną aplikację, pozwalającą na zautomatyzowane wykonywanie analizy sitowej. W odróżnieniu od aplikacji terminalowej, LT2PRO Mobile nie wymaga do obliczeń komputera PC, oferując tym samym znacznie większe możliwości pracy. Oprogramowanie jest przeznaczone na urządzenia typu PDA - palmtopy.
Estetyczny program z nowoczesnym interfejsem graficznym, w ramach systemu Geologic Analyzer umożliwia w sposób istotny przyspieszenie badań sitowych gruntu w laboratoriach drogowych, materiałów budowlanych lub w przedsiębiorstwach geologicznych.
Ze względu na większe możliwości, oferowane przez program LT2PRO Mobile, oprogramowanie terminalowe LT2PRO Terminal nie będzie już dostępne w sprzedaży.

Ultra Adapter UA-110
V.2010
uniwersalny adapter szeregowy
urządzenie do konwersji przewodowej i bezprzewodowej sygnałów szeregowych (RS232)
Uniwersalny adapter szeregowy, powstały w oparciu o design UCProjects.eu, pozwalający na zmianę interfejsu szeregowego bez konieczności zakupywania oddzielnych złączek, kabli adapterowych..itp Ultra Adapter integruje przewodowe urządzenia i czyni je bezprzewodowymi. Porty:
• Bluetooth - port bezprzewodowy do podłączenia urządzeń elektronicznych, PC i PDA
• USB - port podłączeniowy do komputera PC
• RS232 - port do podłączania większości urządzeń elektronicznych, PC i niektórych PDA
• RJ12 - port do podłączania niektórych urządzeń pomiarowych i elektronicznych, (TTL/CMOS)
Dostępnych 6 trybów pracy:
RS232 - Bluetooth, • RS232 - USB, • Bluetooth - USB, • RJ12 - Bluetooth, • RJ12 - RS232 i • RJ12 - USB.

Sprzęt pozwala przede wszystkim na bezprzewodowe wykorzystanie urządzeń z RS-232, takich jak: odbiorniki GPS, wagi elektroniczne, czytniki, kasy fiskalne, pirometry, czujniki, sondy geotechniczne, dalmierze, mierniki promieniowania, tachimetry, głowice pomiarowe, odbiorniki radiowe i zdalnego sterowania. Dzięki technologii Bluetooth połączenie może nastąpić zarówno pomiędzy komputerem PC, UMPC, jak i palmtopem/smartfonem PDA.

Labor Tech 2 PRO
I.2009
program do kompleksowej klasyfikacji gruntu na podstawie analizy sitowej
laboratoria drogowe, geotechnika i geologia
Z początkiem roku 2009 udostępniliśmy naszym klientom najnowszy produkt - Labor Tech 2 PRO. Program został opracowany bazując na podstawie wcześniejszych osiągnięć na polu przyspieszania badań analiz sitowych.
Analizując potrzeby klientów i ściśle współpracując z wymagającymi użytkownikami, stworzyliśmy program, oferujący klientom bardzo dużo możliwości. Program przeznaczony do przedmiotowej klasyfikacji i wykonywania orzeczeń o jakości gruntu pozwala na wygodne definiowanie wymagań normowych, wprowadzanie wyników badań wg zestawionych wymagań. Możliwość zmiany zestawu sit, wyboru metody klasyfikacji oraz możliwość wpływania na stylistykę arkusza czyni ten program bardziej elastycznym, a przez to najnowocześniejszym programem do tego celu na rynku. Aplikacja obsługuje normy PN oraz ISO. Program stanowi godnego następcę starszego programu Labor Tech 2 i jest jednym z popularniejszych programów, sprzedawanych przez firmę SkyRaster.

Labor Tech 3
XI.2008
program do opracowania badań kruszyw na podstawie analizy sitowej
badania laboratoryjne, geotechnika
Powstały pod koniec 2008r. w ścisłej współpracy z Laboratorium Drogowym GDDKiA w Krakowie, program ma za zadanie w sprawny sposób, umożliwiać opracowywanie badań kruszyw z uwzględnieniem analizy sitowej. Aplikacja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi dla kruszyw normami.

Program przeznaczony jest do klasyfikacji i wykonywania orzeczeń o jakości kruszywa na podstawie badań laboratoryjnych. Aplikacja pozwala na wygodne definiowanie wymagań normowych, wprowadzanie wyników badań wg zestawionych wymagań. Możliwość zmiany zestawu sit, krzywych granicznych oraz możliwość wpływania na stylistykę arkusza czyni ten program bardziej elastycznym, a przez to najnowocześniejszym programem do tego celu na rynku.
Potwierdzeniem wysokiej jakości programu jest jego popularność wśród naszych Klientów. Zalety i trafne rozwiązania programu zostały wykorzystane do budowy następnego programu Labor Tech 2 PRO, który również okazał się sukcesem.

Labor Bet
XI.2008
Program do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie
laboratoria drogowe, badania nieniszczące
W listopadzie 2008r. ukończyliśmy prace nad kolejnym program z serii aplikacji dla laboratoriów drogowych. Program przeznaczony jest do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie wg normy unijnej PN-EN 206.1 "Beton".

Naszym zadaniem było dostarczenie programu intuicyjnego, jednocześnie pozwalającego na szeroki zakres pracy, począwszy od wykonywania pojedynczych protokołów a kończąc na orzeczeniach statystycznych.

Zadanie to zostało wykonane, a stworzony program zapewnia praktyczne wykorzystanie jako baza pomiarów wytrzymałości w nadzorowanych inwestycjach.

Aplikacja umożliwia wygodne zestawianie wyników badań wytrzymałościowych i wykonywanie obliczeń statystycznych na dowolnie wybranych zestawach badań. Dzięki nowoczesnej stylistyce i ergonomicznym interfejsie, program jest jednym z popularniejszych rozwiązań zamawianych przez naszych Klientów.

Młotek Schmidta N \EU
IV.2008
obliczenia wytrzymałości betonu dla pomiarów młotkiem Schmidta N
badania laboratoryjne nieniszczące
9 lat po premierze pierwszej wersji dla Windows, w 2008roku zakończone zostały prace modernizacyjne, mające dostosować program do obowiązujących obecnie norm unijnych.

Nowa wersja programu (3.X) pozwala na obliczenia zarówno wg starszej normy PN, jak i nowszej PN-EN (ISO), z uwzględnieniem wytycznych instrukcji ITB. W nowej wersji dodano również moduł archiwizacji i szybkiego przywoływania pomiarów oraz dodano możliwość powiązywania współrzędnych GPS badanych elementów.

Aplikacja przyspiesza procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu z jego klasyfikacją (określeniem klasy betonu) oraz oceną jakości betonu na podstawie wskaźnika zmienności i wsp. jednorodności.
Wyniki z przebiegiem obliczeń prezentowane są w postaci orzeczenia wraz z prezentacją parametru hipotetycznego na czytelnym wydruku.

Ultra Betonoskop
2002-2005
obliczenia wytrzymałości dla pomiarów betonoskopem ultradźwiękowym
Program przeznaczony jest do badań nieniszczących betonu (żelbetu) wg obowiązującej normy, PN oraz instrukcji ITB.
Aplikacja przyspiesza procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu przy zastosowaniu betonoskopu ultradźwiękowego produkcji krajowej, a przede wszystkim produkcji szwajcarskiej firmy PROCEQ. Zawarty w programie terminal pozwala automatycznie załadować dane pomiarowe z betonoskopu ultradźwiękowego do pamięci komputera (poprzez łącze szeregowe).
Program wyznacza klasę i ocenia jakość betonu na podstawie wsk. zmienności i wsp. jednorodności.
Wyniki na wspólnym arkuszu - wydruku: orzeczenia oraz przebieg wyznaczania oraz przebieg wyznaczania parametru hipotetycznego.
Program umożliwia tym samym wyznaczanie cech fizycznych betonu.

Aplikacja jest obecnie dostosowana do systemów Windows XP/Vista/7.

Beton Chudy
2005
projektowanie receptury dla betonu chudego
Ukończony w 2005 roku program, przeznaczony jest do projektowania mieszanek z betonu chudego (BC). Program stanowi kontynuację linii programów do projektowania mieszanek.

Aplikacja posiada interfejs zbliżony do programu GRC, procedury obliczeniowe dotyczą jednak projektowania betonu chudego wg obowiązującej normy PN-S-96013.

Program pozwala drukować orzeczenia z obliczonymi optymalnymi recepturami.


Aplikacja została dostosowane do systemów Windows XP/Vista/7.

GRC
2004
projektowanie receptur grunto-cementowych
wspomaganie projektowania mieszanek
W 2004 roku powstał kolejny projekt we współpracy z Maciejem Gawłem oraz Laboratorium Drogowym w Zielonej Górze. Tym razem został stworzony program do projektowania mieszanek grunto-cementowych. Program znajduje zastosowanie w dziedzinie badań laboratoryjnych z zakresu drogownictwa i budownictwa.

Program przeznaczony jest do projektowania tworzyw grunto-cementowych (GRC) o wytrzymałości (R28=1,5 ; 2,5 i 5,0 MPa) z przeznaczeniem na podłoże cementowe
(1,5 MPa) oraz podbudowy cementowe (2,5 i 5,0 MPa) na warstwę dolną lub górną.
Program uwzględnia wykonanie zarobów próbnych na bazie wskazanych i zakwalifikowanych wcześniej materiałów do robót drogowych (grunt, cement), oznaczanie wytrzymałości (R7 i R28) z wyznaczeniem Copt na podstawie wykresu. Program umożliwia obliczanie ilości składników C, G, W w przeliczeniu na 1m2 (gdy cement rozkładany jest bezpośrednio na gruncie stabilizowanej działki) lub na 1m3 (gdy GRC przygotowane jest w betoniarce).

Prace nad programem GRC zaowocowały powstaniem jego odpowiednika do projektowania mieszanek z betonu chudego - programu Beton Chudy, wydanego w 2005r.

MN-Calc UGC
2003
badania odkształceń/nośności nawierzchni
obliczenia ugięć sprężystych nawierzchni podatnych
W 2003 roku, podobnie jak w przypadku programu do VSS, we współpracy z Maciejem Gawłem stworzony został program do obliczeń nośności nawierzchni. Był to drugi program, zapewniający alternatywny sposób pozyskiwania danych (w części zautomatyzowany) przy pomocy kalkulatora Casio CFX-9850.

Program przeznaczony jest do wyznaczania ugięć sprężystych przy współpracy z ugięciomierzem - belką Benkelmana.
Program umożliwia wprowadzanie odczytów z belki do kalkulatora typu CASIO CFX-9850 ręcznie (wprowadzanie automatyczne, przy wykorzystaniu czujników elektronicznych możliwe do odpłatnego zamówienia).
W warunkach laboratoryjnych kalkulator (jako baza wyników pomiarów) podłącza się do komputera poprzez łącze RS-232 (szeregowe).
Aplikacja umożliwia obliczanie ugięć (również w postaci graficznej), wyznaczanie nośności wg kategorii ruchu, zgodnie z obowiązującymi katalogami /BDiM/ GDDKiA.

MN-Calc VSS
2003
obliczenia nośności nawierzchni
badania nawierzchni statyczną płytą VSS
W 2003 roku, we współpracy z Maciejem Gawłem stworzony został program do obliczeń nośności nawierzchni.
Był to pierwszy program, zapewniający alternatywny sposób pozyskiwania danych (w części zautomatyzowany) przy pomocy kalkulatora Casio CFX-9850.

Program przeznaczony jest do wyznaczania nośności przy współpracy z aparatem VSS.
Aplikacja umożliwia wyznaczanie modułów odkształcenia wg metody obciążeniowej (M1,M2), umożliwiając tym samym ustalenie wskaźnika zagęszczenia Wz.
Program umożliwia wprowadzanie odczytów z aparatu VSS do kalkulatora CASIO CFX-9850 (wprowadzanie automatyczne, przy wykorzystaniu czujników elektronicznych może zostać wprowadzone odpłatnie na życzenie klienta).
Import danych z kalkulatora następuje poprzez łącze RS-232 (szeregowe).
Dostępny jest też wydruk orzeczenia kwalifikacyjnego z pomiaru z wykazaniem zależności między modułami w relacji do wsk. zagęszczenia.

Labor Tech 2
2001
klasyfikacja gruntów na podstawie analizy sitowej
laboratoria drogowe, geotechnika
Kolejny program z serii Labor Tech, przeznaczony do analizy sitowej gruntu. Powstała w 2001 aplikacja umożliwiała klasyfikację przedmiotową gruntów na podstawie badań laboratoryjnych. Aplikacja na podstawie uziarnienia (wyznaczonego analitycznie i graficznie) określała rodzaj gruntu (np. P0, Pr, Ps...itp), oznaczała wsk. różnoziarnistości, wsk. filtracji k10, umożliwiała wprowadzanie innych parametrów wyznaczonych laboratoryjnie.
Wyniki przedstawiane były na wydruku - arkuszu orzeczenia klasyfikacyjnego.

W aplikacji wykorzystano doświadczenie zdobyte przy stworzeniu poprzednich programów (zarówno dla DOS jak i Windows) - program był intuicyjny i wygodny w obsłudze. Z tego też względu program Labor Tech 2 cieszył się swego czasu dużą popularnością.

W 2009 roku w SkyRaster zakończono sprzedaż programu na wersji 1.5. Tym samym w sprzedaży pojawił się następca - program Labor Tech 2 PRO, zapewniający jeszcze bardziej intuicyjną i kompleksową obsługę obliczeniową, łącznie z uwzględnieniem normy unijnej.

Labor Tech 1
2000
oznaczanie wilg. optymalnej i wsk. zagęszczenia wg met. Proctora (geotechnika)
program dla Windows 95
Intuicyjny program dla laboratoriów drogowych miał swoją premierę w 2000r dla systemu Windows 95.

Program został napisany od podstaw, bazując na doświadczeniu zdobytym przy jego pierwowzorze - wersji dla systemu DOS oraz przy programie Młotek Schmidta N dla Windows. Powstała wersja posiadała efektywny system wyświetlania orzeczeń, który z pewnymi poprawkami jest wykorzystywany również w obecnie sprzedawanych wersjach.

Program przeznaczony jest do oznaczania:
  • wilgotności optymalnej gruntu budowlanego (drogowego) wg met. PROCTORA,
  • wskaźnika zagęszczenia gruntu wg met. PROCTORA na etapie robót ziemnych w drogownictwie, przekopach ulic, itp., przygotowania podłoża pod budowę obiektów budowlanych.
Wyniki obliczeń i wykresy prezentowane są w postaci estetycznego orzeczenia z możliwością jego wydrukowania.

Program posiada najnowsze aktualizacje (dostosowanie do Windows XP/Vista/7) i jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Młotek Schmidta N
1999
obliczenia wytrzymałości dla pomiarów młotkiem Schmidta N
wersja 2.X pod Windows
Pierwsza wersja dla Windows z serii programów drogowych. Wersja pozwalająca na uruchomienie w systemie Windows 95, pozwalała na wygodną pracę, znacznie bardziej efektywną, niż pierwowzór stworzony trzy lata wcześniej dla systemu DOS

Zwiększona jakość wydruku orzeczeń i duża intuicyjność interfejsu aplikacji sprawiły, iż seria programów Młotek Schmidta okazała się jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych aplikacji napisanych przez M.Kupaja i rozwijanych nadal przez firmę SkyRaster.

Program przeznaczony był do badań nieniszczących betonu (żelbetu) wg obowiązującej normy PN oraz instrukcji ITB.
Aplikacja przyspieszała procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu z jego klasyfikacją (określeniem klasy betonu) oraz oceną jakości betonu na podstawie wskaźnika zmienności i wsp. jednorodności.
Wyniki z przebiegiem obliczeń prezentowane były w postaci orzeczenia wraz z prezentacją parametru hipotetycznego na wydruku.

W 2008 roku w SkyRaster zakończono sprzedaż programu w wersji 2.X. Tym samym w sprzedaży pojawił się następca - program Młotek Schmidta w wersji 3.X (\EU), zmodernizowany o możliwość obliczeń na podstawie normy unijnej.

Labor Tech 1 (DOS)
1997-1998
oznaczanie wilgotności optymalnej i wskaźnika zagęszczenia gruntu
wg metody Proctora
Pierwsza wersja programu Labor Tech 1 napisana dla systemu DOS. Program był przeznaczony do oznaczania:
  • wilgotności optymalnej gruntu budowlanego (drogowego) wg met. PROCTORA,
  • wskaźnika zagęszczenia gruntu wg met. PROCTORA na etapie robót ziemnych w drogownictwie, przekopach ulic, itp., przygotowania podłoża pod budowę obiektów budowlanych.
Aplikacja zawierała quasi-okienkowy interfejs (przypominający Windows), w odróżnieniu od programu Młotek Schmidta N, który pracował w trybie tekstowym (czysty "DOS"). Doświadczenia zdobyte przy tworzeniu gier komputerowych w trybie graficznym zaowocowały użyciem i rozwojem autorskiego silnika wyświetlania danych, umożliwiającego wygodną pracę.
Aplikacja posiadała szerokie możliwości konfiguracyjne oraz posiadała dwa niezależne moduły obliczeniowe, łącznie z obsługą interpolowanego wykresu.
Wysoka jakość wykonania programu i drukowanych orzeczeń była charakterystyczną cechą programu. Aplikacja stała się pierwowzorem dla wersji Windowsowych, które były tworzone w następnych latach. Jednocześnie Labor Tech 1 w wersji DOS był ostatnim programem, napisanym dla tego systemu.

Młotek Schmidta N (DOS)
1996
badania nieniszczące betonu/żelbetu
przy użyciu Młotka Schmidta N
Pierwsza poważna aplikacja obliczeniowa, prekursor aplikacji komputerowych SkyRaster. Stworzona dla firmy PRO-TECH na podstawie wieloletniego doświadczenia inż. Czesława Kupaja. Aplikacja zapewniała zgodne z normą obliczenia i stała się podstawową pomocą w obliczeniach wytrzymałości betonu w wielu laboratoriach w Polsce.

Program przeznaczony był do badań nieniszczących betonu (żelbetu) wg obowiązującej normy PN oraz instrukcji ITB.
Aplikacja przyspieszała procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu z jego klasyfikacją (określeniem klasy betonu) oraz oceną jakości betonu na podstawie wskaźnika zmienności i wsp. jednorodności.
Wyniki z przebiegiem obliczeń były prezentowane w postaci orzeczenia wraz z prezentacją parametru hipotetycznego na wydruku.

Aplikacja została napisana w PASCALU i posiadała interfejs w popularnym trybie tekstowym DOS. W zakresie oprogramowania drogowego była to jedyna aplikacja obliczeniowa napisana przez M.Kupaja, która została wydana w trybie tekstowym. W następnych bowiem aplikacjach nacisk został położony również na zwiększenia intuicyjności interfejsu - i tym samym aplikacje pracowały już w trybie graficznym i okienkowym.© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.